100% suomalaisomisteinen kaivosyhtiö.

» Paikallisia arvoja kunnioittavaa yritystoimintaa.

Vuoropuhelua ympäristön ja ihmisten kanssa.

» Matkailua, luontoa ja vesistöjä arvostaen.

Hannukaisen esiintymällä on ollut monta isäntää.

» Hannukaisen alueen kaivoksilla on pitkä historia.

Hannukaisen esiintymässä on rautaa, kuparia ja kultaa.

» Nykyaikainen kaivostuotanto avaa uusia mahdollisuuksia.

Lappilainen kaivosyhtiö

Hannukainen Mining Oy on vuonna 2015 perustettu suomalaisomisteinen kaivosyhtiö, jolla on rehti arvomaailma ja tahto toimia ympäristöä rasittamatta. Yhtiön omistaa Tapojärvi Oy, jolla on jo 60 vuotta pitkäjänteistä kehitystyötä prosessien tehostamiseksi turvallisuutta unohtamatta.

Hannukainen Mining Oy haluaa toimia vastuullisesti ja ympäristöä kunnioittaen. Olemme mukana monissa ympäristöhankkeissa, mm. Suomi kestävän kaivannaisteollisuuden edelläkävijäksi-toimintaohjelmassa.