Rikastamo

Aikataulu

Hannukaisen kaivoshankkeessa on meneillään lupavaihe, jonka oletetaan kestävän kolmesta viiteen vuotta. Vasta tämän jälkeen voidaan tarkastella kaivoksen lopullista avaamispäätöstä, joka on riippuvainen maailman taloudesta sekä metallien hinnan kehityksestä.
Avauspäätöksen tekemisestä tuotannon aloittamiseen kuluu vielä kahdesta kolmeen vuotta, jonka aikana tehdään kaivoksen valmistelevia töitä sekä muu tarvittava kaivosinfra rakennuksineen. Rakentamisvaiheen suora työllistävä vaikutus on arvioitu olevan noin 400 – 600 henkilö-työvuotta ja vastaavasti tuotannon aikainen suora työllistävä vaikutus on noin 300 henkilö-työvuotta / vuosi.

Hannukaisen kaivoshankkeen YVA-menettely on tarkistettu ja vahvistettiin voimassa olevaksi heinäkuussa 2016. Ympäristölupahakemus jätettiin helmikuussa 2016 ja se kuulutettiin touko-kesäkuun aikana 2017. Päätöstä odotetaan vuoden 2019 aikana. Kaivospiiripäätös saatiin syyskuussa 2017.
Alueella on voimassa oleva maakuntakaava, jossa alue on osoitettu kaivostuotantoalueeksi. Osayleiskaavan luonnos on kuulutettu alkuvuodesta 2017 ja tällä hetkellä sitä työstetään jätettyjen ehdotuksien ja mielipiteiden pohjalta. Kunnanvaltuusto tekee päätöksen osayleiskaavasta vuoden 2018 aikana. Työn alla on osayleiskaavan lisäksi kaksi asemakaavaa, jotka käsitellään myöhemmin osayleiskaavan yhteydessä.
Vuoden aikana Hannukainen Mining pyrkii aktiiviseen keskusteluun eri sidosryhmien kanssa. Keskustelulla halutaan kartoittaa hankkeen etenemiseen liittyvät haasteet ja mahdollisuudet. Vuorovaikutusten helpottamista varten on perustettu ohjausryhmä, jonka tehtävä on miettiä eri sidosryhmien tarpeiden ja intressien yhteensovittamista.

Ennen kaivoksen avaamista tarvitaan vielä lisäsuunnitelmia muun muassa louhinnan tarkasta toteuttamisesta sekä tuotantoprosessien yksityiskohdista. Lisäksi tarvitaan suuri määrä muita lupia, kuten erilaiset rakennusluvat, maankäyttösopimukset, vesiluvat, kemikaaliluvat tms., jotka tullaan hakemaan lähempänä niiden tarveajankohtaa.