Asiakirjat ja julkaisut

Hannukainen Mining esite

Hannukainen Mining esite

Hannukainen Mining esite 10/2018

Luvat ja lausunnot

Tähän kerätään lausunnot ja päätökset sitä mukaan kun ne tulevat.

 • Ympäristölupa
  • Kesken, hakemus jätetty 2/2016, täydennykset 11/2016. Kuulutus 15.5-29.6.2017. Koko aineisto löytyy [täältä].
 • Kaivospiiripäätös
  • Annettu syyskuussa 2017
 • Osayleiskaava
  • Kaavoitukseen liittyvät tiedotteet ja dokumentit löytyvät Kolarin kunnan [sivuilta]. Katso [täältä] malli kaavoituksesta.
 • Natura-lausunto
  • Annettu kesäkuussa. Lausunto löytyy [täältä]. 
 • Ympäristövaikutusten arviointi (YVA)
  • Vahvistettu. Katso YVA päätös [täältä], sekä ympäristövaikutusten arviointiselostus [täältä]

Muita lupia ja lausuntoja

 • Koetoimintalupa
 • Keväällä 2017 suoritettiin aluetaloudellinen arviointi 

Kuvat

Luvat ja lausunnot
Luvat ja lausunnot

Kaivoshankkeen toiminnot lukuina