Poutapilvet

Sidosryhmäviestintä

Hannukaisen kaivoshankkeen vuorovaikutusta ohjaava ohjausryhmä on muodostettu Kolarin kunnan aloitteesta. Siinä ovat edustettuina Ylläksen Matkailuyhdistys ry, Ylläksen Markkinointi Oy, Äkäslompolon Kyläyhdistys ry, Hannukainen Mining Oy, Kolarin Yrittäjät ry ja Kolarin kunta. Ohjausryhmätyössä käsitellään kaivosyhtiön sidosryhmäviestintää, hankkeen aluetaloudellisten vaikutusten arviointityötä sekä hankkeeseen liittyvää muuta vuorovaikutusta.

Kevään 2017 aikana järjestettiin kuusi vuorovaikutustilaisuutta, missä teemoittain käsiteltiin seuraavat asiat:

  • Yleinen esitys hankkeesta ja aikataulusta
  • Vesitase ja vesistövaikutukset
  • Pöly- ja meluvaikutukset
  • Aluetalusarvioinnin hankesuunnitelma
  • Elinkaaren aikaiset vaikutukset maisemaan
  • Aluetalousvaikutusten arvio - keskustelutilaisuus tuloksista

Syksyn 2017 aikana järjestettiin kolme vuorovaikutustilaisuutta, missä teemoittain käsiteltiin seuraavat asiat:

  • 20.9 Matkailun tulevaisuus
  • 26.10 Louhinta sekä koetoiminnan äänitaso- ja tärinämittausten tulokset
  • 16.11 Rikastus sekä koetoiminnan vesitutkimusten tulokset

Suunnitelmissa on jatkaa vuorovaikutustilaisuuksia vuodenvaihteen jälkeen.