Poutapilvet

Sidosryhmäviestintä

Hannukaisen kaivoshankkeen vuorovaikutusta ohjaava ohjausryhmä on muodostettu Kolarin kunnan aloitteesta. Siinä ovat edustettuina Ylläksen Matkailuyhdistys ry, Ylläksen Markkinointi Oy, Äkäslompolon Kyläyhdistys ry, Hannukainen Mining Oy, Kolarin Yrittäjät ry ja Kolarin kunta. Ohjausryhmätyössä käsitellään kaivosyhtiön sidosryhmäviestintää, hankkeen aluetaloudellisten vaikutusten arviointityötä sekä hankkeeseen liittyvää muuta vuorovaikutusta.

Kevään aikana järjestettiin kuusi vuorovaikutustilaisuutta, missä teemoittain käsiteltiin seuraavat asiat:

  • Yleinen esitys hankkeesta ja aikataulusta
  • Vesitase ja vesistövaikutukset
  • Pöly- ja meluvaikutukset
  • Aluetalusarvioinnin hankesuunnitelma
  • Elinkaaren aikaiset vaikutukset maisemaan
  • Aluetalousvaikutusten arvio - keskustelutilaisuus tuloksista

Vuorovaikutustilaisuudet jatkuvat syksyllä seuraavasti:

  • 20.9 Matkailun tulevaisuus
  • 26.10 Louhinta sekä koetoiminnan äänitaso- ja tärinämittausten tulokset
  • 16.11 Rikastus sekä koetoiminnan vesitutkimusten tulokset

Suunnitelmissa on jatkaa vuorovaikutustilaisuuksia vuodenvaihteen jälkeen, teemoja päätetään myöhemmin.