Pilvet

Paikallinen kaivosyhtiö

Hannukainen Mining Oy perustettiin Kolarin kunnassa sijaitsevan Hannukaisen esiintymän malmivarantojen hyödyntämiseksi kestävän kehityksen ehdoin samalla huomioden paikalliset arvot, kuten paikallisten työllistyminen, matkailuun liittyvän liiketoiminnan erityispiirteet sekä ympäristö. Yhtiölle on tärkeää toimia paikallisesti käyttäen kolarilaisia palveluita ja työvoimaa. Yhtiön omistavat läheisestä Tapojärven kylästä alunperin lähtöisin oleva suomalainen perheyritys Tapojärvi Oy.

Hannukainen Mining Oy:n kaivostoiminta on tarkoitus toteuttaa pääsääntöisesti alueilla, joilla on jo aiemminkin ollut kaivostoimintaa eri kaivosyhtiöiden toimesta. Tulevan kaivoksen uudetkaan osat eivät kuulu Natura 2000-alueeseen tai vanhojen metsien suojelualueisiin. Nykyiset lupaehdot ja ympäristösuunnitelmat sisältävät toiminta-alueiden ennallistamissuunnitelmat, joilla korjataan myös aiempien kaivosyhtiöiden korjaamatta jääneet jäljet.

Hannukaisen kaivoksen tulevaisuuden suunta ja visio