Rantamaisema

Hannukaisen alueen kaivoshistoria

Kolarin alueella on louhittu rautaa, kultaa, kuparia ja kalkkia jo usean vuosisadan ajan. Alueen vanhin tunnettu kaivos, Juvakaisen-maan rautakaivos perustettiin jo vuonna 1662.

Kaivostoiminta Kolarin Hannukaisessa alkoi, kun Rautaruukki Oyj avasi ensin kaivoksen Rautuvaaraan vuonna 1962 sekä laajensi toimintaansa 1970-luvun lopulla myös Hannukaisen kylän pohjoispuolelle avaamalla Laurinojan ja Kuervaaran avo-louhokset. Ratayhteys Kemistä Kolariin tehtiin kaivosten tarpeiden vuoksi 70-luvun alussa ja rataa hyödyntävät turistivirrat edelleen.

Laurinojan avolouhoksesta louhittiin eri vuosien aikana rautamalmia yhteensä 3,26 Mt ja Kuervaarasta 1,1 Mt. Vuonna 1985 Rautaruukki teki strategisen linjauksen luopua kaivostoiminnasta ja tämä päätös koski myös Rautuvaaraa ja Hannukaista. Tämän jälkeen Outokumpu Oyj louhi vielä Laurinojan esiintymää vuosina 1989-1990 noin 0,45 Mt. Vaikka rautamalmin louhiminen Hannukaisen alueella pysähtyi, on rikastustoiminta jatkunut edelleen Rautuvaarassa. Lisäksi Hannukaisesta ajetaan myös maata ja soraa lähialueiden tarpeisiin. Maisemointia ei kaivosten suljettua ole suoritettu ja siksi Hannukaisessa sijaitsevat vielä tänäkin päivänä louhinnasta syntyneiden sivukivien ja pintamaiden läjitysalueet sekä avoluohoksiin syntyneet vesialtaat.

Rautuvaaran kaivosaluetta ja sen rautatie-yhteyttä hyödynnettiin Hannukaisen kaivoksen louhinnan loputtuakin vielä Outokumpu Oyj:n Saattoporan kultakaivoksen malminkäsittelyyn ja rikastukseen aina vuoteen 1995 asti. Rautuvaarankaan aluetta ei ole maisemoitu ja alueella on edelleen vanhan kaivoksen rakennuksia sekä kaivostoiminnasta syntynyt rikastushiekka-allas.

Hannukaisen esiintymän tutkimukset aloitettiin uudelleen vuonna 2005. Northland Mines Oy valmisteli kaivoshanketta erittäin runsailla kaivoksen toiminnallisilla suunnitelmilla sekä ympäristövaikutusten selvityksillä sekä teki hankkeesta myös kattavan kannattavuus-selvityksen. Emoyhtiö ajautui kuitenkin vaikeuksiin ja Northland Mines Oy lopetti toimintansa konkurssiin vuoden 2014 lopussa.

Muonion Tapojärven kylästä lähtöisin oleva kolarilainen perheyritys Tapojärvi Oy:n omistama Hannukainen Mining Oy osti Northland Mines Oy:n konkurssipesältä vuonna 2015 kaivosoikeudet sekä kaiken hankkeeseen liittyvän materiaalin. Hannukaisen alueen malmiesiintymää tullaan nyt hyödyntämään kotimaisin voimin.