uutiset

Aitikin kaivoksen koko yllätti kolarilaiset – Hannukaiseen suunniteltu kaivos on huomattavasti pienempi

to 25. tammikuuta 2018 16.36.00

Hannukainen Miningin väki lähti yhdessä kolarilaisten kanssa tutustumaan Boliden Aitikin avolouhokseen Jällivaaraan. Vierailu tehtiin 23. tammikuuta 2018. Matka oli miellyttävä ja päivän aikana pääsimme tutustumaan sekä toisiimme että kaivostoimintaan naapurimaassa.
Aitikin ja Kolarin Hannukaiseen suunnitellulla kaivoksella on paljon yhtäläisyyksiä, mutta eroavaisuudetkin olivat suuria. Ohessa vertailutietoa.

Eroavaisuudet
Hannukainen Mining Oy:n kaivospiiri on pinta-alaltaan 29,5 neliökilometriä, mikä on alle puolet (42%) Aitikin kaivosalueesta. Aitik on kooltaan 70 neliökilometriä eli 7000 hehtaaria.
Aitikin avolouhoksen tämänhetkinen syvyys on 450 metriä ja sen on suunniteltu syventyvän 650-700 metriin asti. Hannukaisen maksimisyvyys on suunniteltu olevan 250 metriä. Laurinojan avolouhos on tällä hetkellä 90 metriä.
Hannukaisessa louhitaan ja käsitellään vuosittain kuudesosa Aitikin malmimäärästä (Aitik 36 Mt, Hannukainen Mining 6Mt).
Aitikissa vastaanottavaan vesistöön voi laskea maksimissaan kolmasosan (33%) vesistön virtaamasta. Hannukainen Mining on laskemassa Muonionjokeen maksimissaan 2,5 % joen kokonaisvirtaamasta.

Yhtäläisyydet
Molemmat kaivokset sijaitsevat arktisessa ympäristössä, lähellä matkailukeskusta.
Malmin kuparipitoisuus Aitikissa on 0,2 % ja kultapitoisuus 0,1-0,2 g/t eli juuri samat kuin Hannukaisessa. Lisäksi Hannukainen Mining Oy:n malmissa rautapitoisuus on 32 prosenttia.
Kuparin rikastusprosessissa käytetään vaahdotustekniikkaa. Samaa tekniikkaa tullaan käyttämään myös Hannukaisessa.
Aitikilla on käytössään 7 kilometrin mittainen hihnakuljetin, josta puolet sijaitsee maan alla. Pääsimme näkemään, kuinka kuljetin istui maastoon. Bolidenin vierailijaisännän mukaan hihnakuljetin ei kuulu. Harmi, kun emme voineet väitettä todentaa, sillä kuljetin ei ollut käynnissä. Myös Hannukaiseen on suunniteltu rakennettavan 8 kilometrin mittainen hihnakuljetin.
Molemmat kaivokset ovat sitoutuneet vastuulliseen kaivostoimintaan.