uutiset

Hannukainen Mining Oy:lle myönteinen kaivospiiripäätös

to 21. syyskuuta 2017 08.43.00

Tukes on antanut Hannukainen Mining Oy:lle myönteisen kaivospiiripäätöksen 18.9.2017 ja on näin ollen todennut hankkeen olevan taloudellisesti ja teknisesti toteuttamiskelpoinen.

”Hakijan esittämä kaivospiirihakemus täyttää kaivoslain (503/1965) 22 §:ssä ja 23a §:ssä edellytetyt vaatimukset eikä haetulla alueella ole esteettömyystodistuksen perusteella kaivoslain 6 §:ssä mainittuja valtauksen esteitä.

Hakijan esittämä selvitys tutkimustöistä ja niiden tuloksista osoittaa, että haetulla alueella on kaivoskivennäisiä niin runsaasti ja siinä muodossa, että esiintymää voidaan hyödyntää. Hakija on esittänyt riittävät tuotantotekniset perustelut kaivospiirin määräämiselle. Hakijan esittämä käyttösuunnitelma täyttää kaivoslain (503/1965) 23 §:n 1 momentin 3 kohdan vaatimukset.

Päätös kokonaisuudessaan löytyy täältä.