uutiset

Kaivosfaktaa Hannukainen Miningista

ma 5. helmikuuta 2018 08.37.00

MALMIVARANTO:
Hannukaisessa on todennettu malmivarantoja 136 miljoonaa tonnia. Ympäristölupahakemuksen mukainen suurin malmin louhintamäärä on 6 miljoonaa tonnia vuodessa. Todennettu malmi riittäisi maksimilouhinnalla runsaan 20 vuoden ajaksi. Kaivoksen suunniteltu vuosituotanto on noin 2 miljoonaa tonnia rautarikastetta ja noin 35 000-40000 tonnia kupari-kultarikastetta.
Maailmalla rautarikaste noteerataan 62 % FE FCR -rikasteena. Hannukaisen rikaste on Rautaruukin tuotannon, aiempien rikastuskokeiden ja oman syksyn 2017 koerikastuksen mukaan rikkaampaa eli noin 70 prosenttista. Rikasteemme on ns. Premium-rikastetta, jonka hinta on noin 15 % edellä mainittua noteerattua rikastetta korkeampi.

Kokonaisarvon osuus tuotannosta:
Rauta: Laskelmissamme rautarikasteen hinta on 80 USD/tonni. 19.1.2018 noteeraus oli 76 USD/tonni. Hinnan vaihteluväli on ollut viimeisen viiden vuoden aikana 39-154 USD/tonni.
Kupari: Hannukaisen malmi sisältää myös kuparia ja kultaa, rikastettuna noin 35 000-40 000 tonnia/vuosi. Tämä rikaste sisältää 25 % kuparia ja 8 grammaa/tonni kultaa. Kuparin nykyhinta on (19.1.2018) 3,223 USD/pauna.
Kulta: Kulta noteerataan (19.1.2018) 1.331 USD/unssi. Mainittu 8 g/tonni kultaa tarkoittaa noin 320 kg saantoa kultaa/vuosi.

Arvioitu liikevaihto yhteensä on 246 milj. USD/vuosi. 19.1.2018 EUR/USD kurssilla 1.22 tarkoittaa noin 202 milj. EUR/vuosi. Tässä laskelmassa ei ole huomioitu edellä kerrottua raudan Premium -lisää.
Kokonaisarvon osuus tuotannosta on raudalla 65 %, kuparilla 29 % ja kullalla 6 %. Kupari-kultarikasteen tuotto kattaa noin puolet kaikista tuotantokustannuksista.

INVESTOINTI
Kaivoksen investoinnit tulevat olemaan 200-300 M€, jolla rakennetaan muun muassa rikastamo, vedenkäsittely ja infra. Palvelut pyritään ulkoistamaan paikallisille yrityksille.

AIKATAULU
Kaivospiiri (saatu 9/2017)
Kaavoitus (käynnissä, voimassaolevassa maakuntakaavassa Hannukaisen alue on varattu kaivostoiminnalle)
Ympäristölupahakemus (jätetty 11/2015; kuulemisvaihe keväällä 2017)
Avauspäätös (2019-2020)

TUOTANTO
Louhinta on suunniteltu tehtävän mahdollisimman ympäristöystävällisesti. Louhinta tapahtuu Hannukaisen avolouhoksessa. Primäärimurskaus tapahtuu nykyaikaisessa murskaamossa, joka sijoitetaan maan alle Hannukaiseen. Ratkaisu vähentää melua, pölyä, vedenkulutusta sekä vesistön kuormitusta oleellisesti.
Murske siirretään hihnakuljettimella 8 kilometrin päähän Rautuvaaraan, jonne rakennetaan uusi rikastamo. Rikki erotetaan rikastusprosessissa omaksi tuotteekseen.
Rikastushiekka on suunniteltu sijoitettavaksi Rautuvaaran jo olemassa olevan rikastushiekka-altaan alueelle. Rikastushiekka-allas uudistetaan. Louhinnan sivukivimassat sekä malmin päällä olevat poistettavat maamassat sijoitetaan Han-nukaisen sekä Kuervitikon välimaastoon.
Kaikki kaivostoiminnassa syntyvät vedet käsitellään puhdistusprosessissa ja puhdistetut vedet johdetaan laskeutusaltaiden jälkeen purkuputkea pitkin Muonionjokeen. Mitään vesiä ei lasketa Äkäsjokeen.

LOGISTIIKKA
Kaikki rikasteet (myös rikkirikaste) kuljetetaan junakuljetuksina. 2 miljoonaa tonnia rikastetta rautatiekuljetuksella tarkoittaa karkeasti kahta 600 metrin mittaista junaa vuorokaudessa Kolarista Perämeren valittuun satamaan.

TYÖVOIMA
Hannukainen Miningin kaivostoiminta luo suoria työpaikkoja rakennusaikana noin 500 ja täyden toiminnan aikana noin 300. Tähän ei ole laskettu kerrannaisvaikutuksia.