uutiset

Kaivoshankkeen vesienkäsittelysuunnitelma kehittyy vauhdilla: purettavien vesien laatu paranee aiemmin lupahakemuksessa esitetystä

ma 18. maaliskuuta 2019 09.31.00

Maanantaina 18.3.2019 järjestetään kaikille avoin paneelikeskustelu, jossa käsitellään Hannukaisen kaivoshankkeen vesistövaikutuksia.
Tilaisuuden alussa Hannukainen Miningin vesienkäsittelyn suunnittelun kumppani, Teollisuuden veden toimitusjohtaja Maija Vidqvist esittelee päivitettyä vesienkäsittelysuunnitelmaa, jota on kehitetty reilun vuoden ajan.
Uuden suunnitelman mukaan Hannukaisen alueelle on suunniteltu yhden vesivarastoaltaan sijasta kaksi, joista toiseen kerätään puhtaat vedet ja toiseen käsittelyä vaativat vedet.
Altaista vedet ohjataan erillisputkia pitkin Rautuvaaraan vesien vaatimusten mukaiseen käsittelyyn.
- Käsittelyä vaativat vedet johdetaan vesienkäsittelyyn ja vasta sen jälkeen ne voidaan ohjata selkeytysaltaan kautta purkuputkeen. Näin varmistamme, että jokeen päätyvät pitoisuudet ovat mahdollisimman pieniä, diplomi-insinööri Maija Vidqvist sanoo.
Vesienkäsittelyllä vaikutetaan muun muassa metallipitoisuuksiin, jotka ovat herättäneet huolta lupalausunnoissa ja mielipiteissä.
Vesienkäsittelysuunnitelmia esiteltiin lupaviranomaisille tiistaina 12. maaliskuuta Oulussa.
- Työ jatkuu ja suunnitelmat tarkentuvat yhä. Kun saamme lopulliset arviot purettavien vesien pitoisuuksista, tarkennamme lupahakemuksessa esitettyjä päästöraja-arvoja näiltä osin, hankejohtaja Jaana Koivumaa sanoo.
Vastineet lupahakemuksen lausuntoihin ja mielipiteisiin annetaan loppukeväästä.
Hannukainen Mining tiedottaa tarkennuksista verkkosivuillaan ja uutiskirjeessä sen jälkeen, kun ne on annettu viranomaisille.