uutiset

Tarkennus aikaisempiin ksantaattimääriin – korjauksella ei ole vaikutusta lopullisiin päästöpitoisuuksiin

ke 4. huhtikuuta 2018 08.04.00

Kemikaalitasetta laskettaessa ympäristölupahakemuksen vastineeseen jäi virhe, joka on nyt korjattu viranomaisille.
- Virheellisessä laskelmassa arvioitiin, että Hannukaisen kaivoshankkeen rikastuksessa tullaan käyttämään eri ksantaatteja noin 2000 tonnia vuodessa. Tarkistettu laskelma on 3705 tonnia vuodessa, Hannukainen Mining Oy:n ympäristöinsinööri Maria Mäntylä kertoo.

Rikastuksen kemikaalitasetta laskettaessa käytettiin GTK:lta saatuja lukuja. Saatujen lukujen osalta oli epäselvää, olivatko ne rikastamon syötettä vai osaprosessin syötettä kohti suhteutettuja lukuja.
GTK:n aikataulut venyivät ja lopullista raporttia ei saatu vastinevaiheeseen ja siksi virhe jäi elämään laskelmiin.
- Sittemmin olemme käyneet GTK:n kanssa tarkentavia keskusteluja ja tarkastaneet laskelmia useaan otteeseen, jolloin myös virhe havaittiin. On ilahduttavaa, että vaikka lopulliset ksantaattimäärät nousivat, jää ksantaattien todellinen vuosimenekki 69 prosenttiin aiemmasta rikastuskokeesta, Mäntylä täsmentää.

Ilmoitettuihin ksantaattipäästöihin laskentavirhe ei vaikuta, sillä niissä ei ole käytetty samoja kemikaalien käyttömääriä lainkaan, vaan käytössä oli suora mittaustulos rikastusjäännöksestä erottuvasta vedestä.
- Tornion- ja Muonionjoessa ksantaattipitoisuus jää alle 1 µg/l myös harvinaisessa hetkellisessä alivirtaamatilanteessa (11 m3/s). Lisäksi ksantaatin hajoamista tapahtuu jo rikastushiekka-alueilla, mikä pienentää edellä mainittuja pitoisuuksia entisestään, ympäristöinsinööri Maria Mäntylä painottaa.