uutiset

Ympäristö- ja vesitalouslupahakemus kuulutukseen myös Ruotsissa

to 20. syyskuuta 2018 08.30.00

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto kuuluttaa Hannukainen Mining Oy:n ympäristö- ja vesitalouslupahakemuksen Ruotsissa. Samalla lupahakemus uudelleen kuulutetaan Suomessa, sillä lupahakemusta on täydennetty useaan otteeseen hankesuunnittelun edetessä.
- Hannukainen Mining Oy jätti muun muassa kesäkuussa täydennyksiä viranomaisten pyytämään kymmeneen kohtaan ja siinä yhteydessä teki myös lisätäydennyksiä aiemmissa dokumenteissa esitettyyn sulfaatin kokonaispäästöön tehtyihin laskelmiin sekä niiden perusteisiin.
- Lisäksi täydennyksessä on esitetty rikastamon vesienkierrätyksen sekä vedenkäsittelyn esisuunnitelmat ja annettu ehdotus uusiksi kuormitusraja-arvoiksi, hankejohtaja Jaana Koivumaa sanoo.
Yhtiö toivoo saavansa lupapäätöksen alkuvuodesta 2019.
- Näin kaivoksen avauspäätös päästäisiin tekemään vuoden 2020 aikana, Jaana Koivumaa laskee.
Hannukainen Mining Oy:n ympäristö- ja vesilupahakemus asiakirjoineen löytyy tästä.