Etsi
Generic filters
Exact matches only

The estimated operating period of the mine may become longer

The mining project is in the permit application stage. The mine plans and schedules referred to may develop and change as the project progresses. The mining operations planned in Kolari will be performed in compliance with legislation and regulations.

Further exploration will be performed during production. If more ore is discovered, the operating period of the mine will be extended.

2005...2014

Esiintymän tutkimukset

Hannukaisen esiintymän tutkimukset aloitettiin uudelleen Northland Mines Oy:n toimesta. Northland valmisteli kaivoshanketta toiminnallisilla suunnitelmilla sekä ympäristönvaikutusten selvityksillä.

2015

Omistus Hannukainen Mining Oy:lle

Hannukainen Mining Oy ostaa Northland Mines Oy:n konkurssipesältä kaikki hankkeeseen liittyvät oikeudet ja tutkimusmateriaalit.

2016...2020

Lupaprosessi

Kaivostoiminta vaatii useita eri lupia ja päätöksiä ennen toiminnan alkua. Hannukaisen ja Rautuvaaran kaivoshankkeen ympäristö- ja vesitalouslupa laitettiin vireille 27.11.2015. Sen jälkeen hakemusta on täydennetty suunnitelmien kehittyessä. Kaivospiiripäätös on annettu 2017, mutta se ei ole vielä lainvoimainen.

2021

Avauspäätös

Ennen avauspäätöstä päivitetään kannattavuusselvitys, tehdään suunnittelutarveratkaisut ja haetaan rakennus- ja toimenpideluvat.

2021...2023

Rakentaminen

Hannukaisen kaivoksen alkuinvestoinnit tulevat olemaan 200-300 M€, jolla rakennetaan muun muassa rikastamo, vedenkäsittely ja infra. Palvelut pyritään ulkoistamaan paikallisille yrityksille. Rakennusaikana kaivos työllistää suoraan noin 500 henkilöä.

2023

Toiminta alkaa

Malmin louhintamäärä on 6,5 miljoonaa tonnia vuodessa. Suunnitelman mukaan louhinta tapahtuu kahdessa avolouhoksessa, aluksi Hannukaisen louhoksessa ja myöhemmin myös noin kahden kilometrin päässä pohjoisempana olevassa Kuervitikon louhoksessa. Maksimaalisella vuosituotannolla kaivoksen toiminta-aika on noin 20 vuotta, mutta se voi olla pidetä, jos malmivarantoja löydetään lisää tuotannon yhteydessä.

20XX

Sulkeminen ja jälkihoito

Kaivoksen sulkeminen on pitkä ja jatkuva prosessi, joka alkaa jo heti kaivoksen suunnitteluvaiheessa, sillä kaivoksen sulkeminen ja sulkemisen jälkeinen ajanjakso ovat avaintekijöitä kaivoksen ympäristövaikutusten vähentämiseksi.