Generic filters
Exact matches only
Julkaistu: 25 huhtikuun, 2023

Kolarin kaivoshankkeesta ja siihen liittyvistä menettelyistä on kanneltu Euroopan parlamentille muutamaan otteeseen.

Tuorein yksityisen henkilön tekemän vetoomuksen käsittely päättyi maaliskuussa. Annetun ilmoituksen mukaan yksityisen henkilön tekemä vetoomus ei etene Euroopan komissiossa, eikä anna aihetta toteuttaa jatkotoimia.

25. marraskuuta 2022 jätetty vetoomus koski elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) väitettyä lainvastaista toimintaa Lapissa Kolarin kaivoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiin sovelletun menettelyn yhteydessä. Vetoomuksessa viitattiin myös siihen, ettei ympäristövaikutusten arvioinnista annettua direktiiviä 2011/92/EU1 (YVA-direktiivi) oltu saatettu kaikilta osin osaksi Suomen lainsäädäntöä.

Sama vetoomuksen esittäjä oli aiemmin 27. tammikuuta 2022 tehnyt komission yksiköille Suomea koskevan kantelun niin ikään Kolarin kaivoshankkeesta perustuen samaan oikeusperustaan. Silloisen kantelun käsittely päätettiin 20. lokakuuta 2022.