Aikataulu

Kaivoksen arvioitu toiminta-aika voi pidentyä

Hannukaisen kaivoshankkeessa on meneillään lupavaihe, jonka oletetaan kestävän neljästä viiteen vuotta. Vasta tämän jälkeen voidaan tarkastella kaivoksen lopullista avaamispäätöstä, joka on riippuvainen maailman taloudesta sekä metallien hinnan kehityksestä.
Ennen kaivoksen avaamista tuotantoprosessien yksityiskohdat tulevat tarkentumaan ja kehittymään.
Avauspäätöksen tekemisestä tuotannon aloittamiseen kuluu arviolta kahdesta kolmeen vuotta, jonka aikana tehdään kaivoksen valmistelevia töitä sekä muuta tarvittavaa kaivosinfraa rakennuksineen. Lisäksi haemme muita lupia, kuten erilaiset rakennusluvat, maankäyttösopimukset ja kemikaaliluvat.
Myöhemmin tuotannon yhteydessä tulemme suorittamaan lisätutkimuksia. Mikäli malmia löydetään lisää, kaivoksen toiminta-aika pitenee.