Tapojärvi

Tapojärvi Oy

Hannukainen Mining Oy:n omistaa Hannukaisen läheisestä kylästä alunperin lähtöisin oleva suomalainen perheyritys Tapojärvi Oy. Kolarilainen perheyritys halusi ostaa Northland Mines Oy:n konkurssipesältä kaikki hankkeeseen liittyvät oikeudet ja tutkimusmateriaalit, jotta Hannukaisen alueen rauta-, kupari- ja kultaesiintymää voitaisiin hyödyntää kotimaisin voimin.

”Tapojärven juuret linkittyvät kaivosalueelle jo vuodesta 1972 alkaen, jolloin yrityksen perustaja Esko Tapojärvi alkoi urakoida ensimmäistä kertaa Rautuvaarassa.”

Tänä päivänä Tapojärvellä on pitkä historia monipuolisessa kaivosurakoinnissa, materiaalinkäsittelyssä sekä tehdas- ja teollisuusprosessien hoidossa eri puolilla Suomea ja Ruotsia.

Tapojärvi ottaa toiminnassaan huomioon ympäristön ja etsii koko ajan uusia ratkaisuja, jotka tukevat kestävän kehityksen periaatteita ja kuormittavat mahdollisimman vähän ympäristöä. Yritys tekee muun muassa jatkuvaa kehitys- ja tutkimustyötä, jotta käyttökelpoiset materiaalit voitaisiin hyödyntää.

Tapojärvi tuotteistaa vuosittain pelkästään Suomessa noin 700 000 tonnia teollisuuden sivutuotteita. Määrältään se vastaa esimerkiksi vajaata kolmasosaa koko Suomen yhdyskuntajätteen määrästä.

Tapojärvellä on kaksi uniikkia rikastamoa Torniossa, missä tuotteistetaan ferrokromi- ja jaloteräskuonan sivutuotteet omiksi CE-merkityiksi tuotteiksi. Kolmannen rikastamon rakentaminen on parhaillaan suunnitteilla.

Tapojärvellä työskentelee Suomessa reilut 400 työntekijää ja lisäksi noin 150 henkilöä työskentelee aliurakoitsijoiden palveluksessa.

Tapojärven toiminta on sertifioitu ISO 9001 -standardin vaatimusten mukaisesti.