Generic filters
Exact matches only
Julkaistu: 30 marraskuun, 2022

Hannukainen Miningin on vastannut kaivoslupahakemusta koskeviin lausuntoihin, mielipiteisiin ja muistutuksiin keskiviikkona 30. marraskuuta. Tukes kuulutti kaivoslupahakemuksen toukokuussa. Asianosaisilla, muilla viranomaisilla ja kunnilla oli lausunto- ja muistusaikaa sekä kansalaisilla mielipiteen antoaikaa elokuun loppuun asti.

Selityksen johdosta asianosaisille varataan tilaisuus vastaselityksen antamiseen, jos Hannukainen Miningin antama selitys vaikuttaa asian ratkaisuun. Vastaselityksen jälkeen kaivoslupahakemus siirtyy lupaharkintaan.

Malminetsintälupa ja kaivoslupa myönnetään, jos hakija osoittaa, että kaivoslaissa säädetyt edellytykset täyttyvät eikä luvan myöntämiselle ole kaivoslaissa säädettyä estettä tai jos este on mahdollista poistaa lupamääräyksillä tai pienentämällä alueen kokoa.