Generic filters
Exact matches only
Julkaistu: 30 toukokuun, 2019

Hannukainen Miningin ympäristö- ja vesitalouslupahakemuksen toisen kuulutuksen vastine annettiin Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle määräaikaan mennessä keskiviikkona.
Lupamenettelyn mukaisesti Hannukainen Mining antaa vastineensa hakemuksesta saatuihin lausuntoihin, muistutuksiin ja mielipiteisiin.

Yhteinen huoli vesistöstä

Lausunnoissa, muistutuksissa ja mielipiteissä on osoitettu huolta hankkeen päästöistä vesistöihin ja niiden vaikutuksista ennen kaikkea Muonionjokeen.
Vastineen liitteessä on julkaistu vedenkäsittelysuunnitelma. Vesienkäsittelyssä edelleen pienennetään muun muassa purkuvesien metallipitoisuuksia, jotka ovat herättäneet huolta lupalausunnoissa ja mielipiteissä.
– Tarkennetut vesienkäsittelysuunnitelmat vaikuttavat moneen asiaan ja tästä syystä sekä kuormituslaskelmat että vaikutukset vedenlaatuun ja vesieliöstöön päivitetään vielä myöhemmin tänä vuonna tehtävään ympäristölupahakemuksen täydennykseen, Hannukainen Mining Oy:n hankejohtaja Jaana Koivumaa sanoo.
Täydennyksen yhteydessä päivitetään myös hankkeen kaivannaisjätteen hallintasuunnitelma sekä sulkemissuunnitelma.
Kun Hannukainen Mining saa Kaunis Iron Ab:n ympäristölupahakemuksessa julkaistavat päästölaskelmat, voidaan päivittää myös hankkeiden aiheuttamat yhteisvaikutukset.
– On tärkeää saada kaikki hankkeen vaikutusarviot ja suunnitelmat selkeiksi, jotta voimme hallita sekä minimoida ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia ja riskejä. Haluamme luoda kestävää, kotimaista kaivostoimintaa, Koivumaa kiteyttää.

Hannukaisen vesi- ja ympäristötalouslupahakemus löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta: https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/Lisatiedot.aspx?Asia_ID=1252637