Generic filters
Exact matches only

Toimintaamme ohjaa neljä arvoa

KESTÄVYYS
Toimintatapamme on hyvin suunniteltua, ennakoitua ja turvallisesti tuotettua. Varmistamme, ettei toiminnastamme aiheudu vahinkoa ympäristölle tai luonnon monimuotoisuudelle kaivoksen toiminta-aikana eikä sen jälkeen.

HYVINVOINTI
Huolehdimme toimintamme ja työntekijöidemme turvallisuudesta. Kunnioitamme ja kuuntelemme sidosryhmiämme. Luomme pitkäaikaisia, ympärivuotisia työpaikkoja ja mahdollistamme alueen kehittymisen.

INNOVATIIVISUUS
Etsimme rohkeasti uusia, turvallisia ratkaisuja, palveluita ja toimintatapoja. Rohkaisemme oppimaan uutta, koulutamme ja panostamme osaamisen kehittämiseen. Uskomme jatkuvaan kehitykseen.

KANNATTAVUUS
Turvallisella ja tuloksellisella toiminnalla varmistamme alueen ja yrityksen menestymisen. Työskentelemme tulevaisuutta varten. Olemme kotimaisen kaivostoiminnan suunnannäyttäjä.