Generic filters
Exact matches only

Kaivoksen arvioitu toiminta-aika voi pidentyä

Hannukaisen kaivoshankkeessa on meneillään lupavaihe, jonka oletetaan kestävän vielä muutaman vuoden. Vasta tämän jälkeen voidaan tarkastella kaivoksen lopullista avaamispäätöstä, joka on riippuvainen maailman taloudesta sekä metallien hinnan kehityksestä.
Ennen kaivoksen avaamista tuotantoprosessien yksityiskohdat tulevat tarkentumaan ja kehittymään.
Avauspäätöksen tekemisestä tuotannon aloittamiseen kuluu arviolta kahdesta kolmeen vuotta, jonka aikana tehdään kaivoksen valmistelevia töitä sekä muuta tarvittavaa kaivosinfraa rakennuksineen. Lisäksi haemme muita lupia, kuten erilaiset rakennusluvat, maankäyttösopimukset ja kemikaaliluvat.
Myöhemmin tuotannon yhteydessä tulemme suorittamaan lisätutkimuksia. Mikäli malmia löydetään lisää, kaivoksen toiminta-aika pitenee.

2005...2014

Esiintymän tutkimukset

Northland Mines Oy aloitti Hannukaisen esiintymän tutkimukset vuonna 2005. Yritys valmisteli kaivoshanketta toiminnallisilla suunnitelmilla sekä ympäristövaikutusten selvityksellä. Emoyhtiö ajautui vaikeuksiin ja Northland Mines Oy lopetti toimintansa vuonna 2014.

2015

Omistus Hannukainen Mining Oy:lle

Hannukainen Mining Oy osti Northland Mines Oy:n konkurssipesältä kaikki hankkeeseen liittyvät oikeudet ja tutkimusmateriaalit. Alueen rauta-, kulta- ja kupariesiintymä siirtyi täysin kotimaiseen omistukseen.

2016...2023

Lupaprosessi

Kaivostoiminta vaatii useita eri lupia ja päätöksiä ennen toiminnan alkua. Hannukaisen ja Rautuvaaran kaivoshankkeen ympäristö- ja vesitalouslupa laitettiin vireille 27.11.2015. Tämän jälkeen lupahakemusta on täydennetty useaan otteeseen.
Joulukuussa 2020 Hannukainen Mining päätyi kirjoittamaan ympäristö- ja vesitalouslupahakemuksen uusiksi, jotta asianosaisille ja viranomaisille saataisiin selkeämpi kokonaisuus käsiteltäväksi. Päivitetty ympäristölupahakemus jätettiin 10.12.2021 ja kaivoslupahakemus jätetään viranomaisille alkuvuodesta 2022.

2024...2025

Rakentaminen

Hannukaisen kaivoksen alkuinvestoinnit tulevat olemaan 300 M€, jolla rakennetaan muun muassa rikastamo, vedenkäsittely ja infra. Palvelut pyritään ulkoistamaan paikallisille yrityksille. Rakennusaikana kaivos työllistää suoraan noin 500 henkilöä.

2026

Toiminta alkaa

Louhinta tapahtuu kahdessa avolouhoksessa, aluksi Hannukaisen louhoksessa ja myöhemmin myös noin kahden kilometrin päässä pohjoisempana olevassa Kuervitikon louhoksessa. Maksimaalisella vuosituotannolla kaivoksen toiminta-aika on noin 20 vuotta, mutta se voi olla pidempi, jos malmivarantoja löydetään lisää tuotannon yhteydessä.

20XX

Sulkeminen ja jälkihoito

Kaivoksen sulkeminen on pitkä ja jatkuva prosessi, joka alkaa jo heti kaivoksen suunnitteluvaiheessa. Kaivoksen sulkeminen ja sulkemisen jälkeinen ajanjakso ovat avaintekijöitä kaivoksen ympäristövaikutusten vähentämiseksi.