Generic filters
Exact matches only

Malmit, jotka jäivät maahan

Kolarilaisten Lauri ja Aino Frimanin malmilöytö Kuervaarasta oli historiallinen hetki Kolarin kaivostoimin- nalle. Rautaruukki kiinnostui alueen mineraalivarannoista ja siitä alkoi tarina, joka toi kuntaan rautatien, työtä, asuntoja ja elinvoimaa.

Kolarin alueella on louhittu rautaa, kuparia ja kalkkia jo usean vuosisadan ajan. Alueen vanhin tunnettu kaivos, Juvakaisenmaan rautakaivos perustettiin jo vuonna 1662.

Kaivostoiminta Kolarin Hannukaisessa alkoi, kun Rautaruukki Oyj teki kaivoksen perustamispäätöksen vuonna 1969. Kaivos avattiin vuonna 1975 ja myöhemmin 1970-luvun lopulla laajennettiin toimintaa myös Hannukaisen kylän pohjoispuolelle avaamalla Laurinojan ja Kuervaaran avolouhokset.

Ratayhteyttä Kemistä Kolariin alettiin tehdä 60-luvun puolivälissä, sillä silloin jo tiedettiin, että Kolarin malmirikaste matkaisi maailmalle junalla. Junaradan rakentaminen oli mittava urakka ja se toi vuosiksi töitä lappilaisille.

Junarataa hyödyntävät turistivirrat edelleen.

Laurinojan avolouhoksesta louhittiin eri vuosien aikana rautamalmia yhteensä 3,26 miljoonaa tonnia ja Kuervaarasta 1,1 miljoonaa tonnia.

Vuonna 1985 Rautaruukki teki strategisen linjauksen luopua kaivostoiminnasta ja tämä päätös koski myös Rautuvaaraa ja Hannukaista. Tämän jälkeen Outokumpu Oyj louhi vielä Laurinojan esiintymää vuosina 1989- 1990 noin 450 000 tonnia. Vuonna 1995 loppui malmin rikastus Rautuvaarassa.

Hannukaisen esiintymän tutkimukset aloitettiin uudelleen vuonna 2005. Northland Mines Oy valmisteli kaivoshanketta toiminnallisilla suunnitelmilla sekä ympäristövaikutusten selvityksillä ja teki hankkeesta myös kattavan kannattavuusselvityksen.

Emoyhtiö ajautui kuitenkin vaikeuksiin ja Northland Mines Oy lopetti toimintansa konkurssiin vuoden 2014 lopussa.

Hannukainen Mining Oy osti Northland Mines Oy:n konkurssipesältä vuonna 2015 kaikki hankkeeseen liittyvät oikeudet ja tutkimusmateriaalit.

Hannukaisen alueen rauta-, kupari- ja kultaesiintymää tullaan nyt hyödyntämään kotimaisin voimin, sillä aikanaan maahan jäi paljon hyödyntämättömiä mineraalivarantoja.

1940
Vuoksenniska aikoi käynnistää rautamalmin louhinnan Kolarissa, mutta toiminta kaatui mm. kuljetusvaikeuksiin.

1950
Aino ja Lauri Friman lähettivät ensimmäisen malminäytteensä Suomen Malmi Oy:lle tutkittavaksi 1959.

1960

Vuonna 1965 alettiin rakentaa rautatietä Kaulinranta-Kolarin välille tulevia malmikuljetuksia varten. Rata valmistui 1966.
Vuonna 1969 Rautaruukki teki kaivoksen perustamispäätöksen.

1970

Kaivostoiminta käynnistyi 15.10.1975. Ensimmäinen malmijuna lähti Rautuvaarasta 17.11.1975.

1980

Kuparirikastamon harjakaisia vietettiin 5.2.1982. Samalla vietettiin myös muiden Laurinojan malmion rakennusten harjakaisia.
Vuonna 1985 Rautaruukki teki strategisen linjauksen Rautuvaaran ja Hannukaisen kaivoksista luopumisesta.
Rautuvaaran kaivos suljettiin vuoden 1988 lopussa.

1990

Outokumpu Oyj louhi Laurinojan esiintymää vuosina 1989-1990.

2000

Northland Mines Oy aloitti Hannukaisen esiintymän tutkimukset vuonna 2005 ja valmisteli kaivoshanketta luvitukseen asti. Northland Mines Oy lopetti toimintansa konkurssiin vuoden 2014 lopussa.

2015

2015 Hannukainen Mining Oy osti Northland Mines Oy:n konkurssipesältä hankkeeseen liittyvät oikeudet ja tutkimusmateriaalit.

2022-23

Suunnittelu- ja lupaprosessit kestävät usean vuoden ajan. Kun vaadittavat luvat on saatu, voidaan tehdä  kaivoksen avauspäätös.