Generic filters
Exact matches only

Raudan kysyntä kasvaa – kupari ja kulta ekstraa

Kaivostoiminnan käynnistäminen on kallista, mutta pitkällä aikavälillä sijoitus kannattaa, sillä raaka-aineiden tarve ja kysyntä ovat kasvaneet viime vuosina muun muassa Kiinan kasvun vuoksi.

Hannukaisen kaivoksen alkuinvestointi tulee olemaan 300 M€, jolla rakennetaan muun muassa rikastamo, vedenkäsittely ja infra. Palvelut pyritään ulkoistamaan paikallisille yrityksille.

Nykyhinnalla laskettuna Hannukaisen kaivoksen keskimääräinen nettoliikevaihto olisi 282 miljoonaa euroa (62 % rautarikasteen maailmanmarkkinahinta 12/2021 on 103 USD/t ja CU 4,31 USD/lb). Lupahakemuksissa liikevaihto on laskettu olevan noin 203 miljoonaa euroa vuodessa, eli yhteensä noin 3 850 miljoonaa euroa laskettuna 80 $/62% Fe-rikasteen tonnihinnalla.

Maailmalla rautarikaste noteerataan 62 % Fe CFR -rikasteena. Hannukaisen rikaste on tutkimusten mukaan rikkaampaa eli noin 70 prosenttista, jonka hinta on noin 10-15 prosenttia korkeampi.

Hyvälaatuisten rikasteiden kysyntä säilyy tyypillisesti hyvänä myös matalasuhdanteissa, joten nähtävissä on tasainen kysyntä Fe CFR -rikasteelle.

”Kuparin osuus kokonaistuotannon arvosta on noin neljännes.”

Rauta

Raudan osuus kokonaistuotannon arvosta on 72%. 62% rautarikasteen noteeraus oli 103 USD/t (12/2021). Hinnan vaihteluväli on ollut viimeisen viiden vuoden aikana 65-220 USD/t.

Kupari

Hannukaisen malmi sisältää myös kuparia ja kultaa, rikasteena noin 20 000-60 000 tonnia/vuosi. Kuparin osuus kokonaistuotannon arvosta on noin neljännes. Kuparin nykyhinta on (12/2021) 4,31 USD/pauna.

Kulta

Kullan osuus Hannukaisen kokonaistuotannon arvosta on 4 prosenttia. Kulta noteerataan (12/2021) 1 781 USD/unssi. Mainittu 8 g/t kultaa on noin 320 kg kultatuotanto vuosittain.

Hannukaisen esiintymässä on rautaa, kuparia ja kultaa

Hannukaisen malmivarat ovat 115 miljoonaa tonnia. Syvyyssuuntaisia jatkeita ei ole vielä tässä vaiheessa tutkittu tarkemmin.

Tutkitussa malmissa on keskipitoisuutena 30,5 % rautaa ja 0,185 % kuparia. Kultapitoisuus on 0,112 grammaa yhtä malmitonnia kohden. Alueen malmiesiintymä liittyy samaan Pajala-Kolari -hiertovyöhykkeeseen kuin Sahavaaran ja Tapulin esiintymät Ruotsissa, mutta kuparin ja kullan olemassaolo on selvä ero Ruotsin puolen rautamalmeihin.

Malmin louhintamäärä on 6,5 miljoonaa tonnia vuodessa. Suunnitelman mukaan louhinta tapahtuu kahdessa avolouhoksessa, aluksi Hannukaisen louhoksessa ja myöhemmin myös noin kahden kilometrin päässä pohjoisempana olevassa Kuervitikon louhoksessa.

Kaivoksen suunniteltu vuosituotanto on noin 2 miljoonaa tonnia rautarikastetta ja noin 20 000-60 000 tonnia kupari-kultarikastetta. Rautarikaste on melkein rikkivapaa ja markkinoiden peruslaatua huomattavasti parempi tuote. Rikkiä sisältävä pyriittirikaste erotetaan rikastusprosessissa omaksi tuotteekseen.

Maksimaalisella vuosituotannolla kaivoksen toiminta-aika on noin 20 vuotta, mutta se voi olla pidetä, jos tuotantoa tehdään pienemmillä volyymeillä tai jos malmivarantoja löydetään lisää tuotannon yhteydessä suoritettavissa lisätutkimuksissa