Generic filters
Exact matches only
Julkaistu: 10 joulukuun, 2021

Kaivosyhtiö Hannukainen Mining Oy on jättänyt ympäristö- ja vesitalouslupahakemuksen Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle tänään. Yhtiö haki ympäristö- ja vesitalouslupaa hankkeelleen jo aiemmin, mutta veti sen pois marraskuussa 2020.
– Uusi hakemus sisältää paljon jo käsiteltyjä asioita, mutta myös uusia mallinnuksia ja selvityksiä, jotka perustuvat parhaaseen käytettävissä olevaan tietoon. Esimerkiksi sulkemisen jälkeisen tilanteen mallinnuksessa on otettu huomioon se, että mahdollisesti happoa muodostavalle sivukivialueelle on suunniteltu nyt tiiviit pohjarakenteet. Myös pohjavesimallinnusta on tarkennettu uutta tekniikkaa hyödyntäen, hankejohtaja Jaana Koivumaa sanoo.
Uudelleen sisään jätetyssä lupahakemuksessa on huomioitu jo aiemmin annetut lausunnot, muistutukset ja mielipiteet.

Hannukainen Mining hakee lupaa Kolarissa sijaitsevan vanhan kaivoksen uudelleen avaamiseen. Toiminnot on suunniteltu sijoitettavan alueelle, jossa on jo Hannukaisessa vanhat kaksi avolouhosta ja sivukivi- ja pintamaiden läjitysalueet sekä Rautuvaarassa oleva vanha kaivos ja rikastushiekka-alue.
Hannukaisen kaivos käsittää Hannukaisen avolouhoksen ja 11. tuotantovuoden jälkeen aloitettavan Kuervitikon avolouhoksen. Avolouhosten lisäksi Hannukaisen kaivosalueelle tulee sijoittumaan läjitysalueet, suojavalli, puhdasvesiallas, käsiteltävien vesien altaat ja maanalainen murskaamo.
Rautuvaaran alueelle sijoittuvat rikastamo, rikastushiekka-alue, vesienkäsittelylaitos, tasausallas sekä ratapiha rikasteen junaan lastaamista varten. Toiminta-alueelle on suunniteltu kaksi lämpölaitosta sekä tarvittavat tiet ja voimajohto. Avolouhosten ja rikastamoalueen välille on suunniteltu yhdeksän kilometrin pituinen pääosin maanpäällinen, alkupäästään maanalainen hihnakuljetin, jolla murskattu malmi kuljetetaan Hannukaisesta Rautuvaaraan.
Rautuvaaran rikastamolla malmi on tarkoitus jalostaa rauta- ja kupari-kultarikasteeksi. Lisäksi talteen otetaan pyriittirikastetta.

Malmin louhinnan arvioidaan kestävän Kolarissa tämänhetkisten malmivaratietojen mukaan 20 vuotta.
Hannukainen Miningin toimitusjohtaja Mari Pilvennön mukaan Hannukaisen kaivosta aletaan rakentaa, kun lupa-asiat ovat kunnossa.
– Metallien kysyntä kasvaa nopeasti ja kaivosinvestoinnit tulevat kohdistumaan sinne, missä metalliesiintymät ovat rikkaita ja toimijalla on mahdollisuus toteuttaa kaivostoimintaa kestävällä tavalla.

Hannukaisen kaivoksen uudelleen käynnistämistä on suunniteltu vuodesta 2005 lähtien. Kaivoshankkeeseen liittyvät oikeudet ja tutkimusmateriaalit siirtyivät Hannukainen Miningin omistukseen kuusi vuotta sitten, vuonna 2015. Yhtiön omistaa suomalainen Tapojärvi Oy, jonka ydinosaamista ovat kaivos- ja tehdaspalvelut sekä kiertotalouden ratkaisut.
Tapojärvi on kolarilainen yritys, jonka liikevaihto on 103,5 miljoonaa euroa. Yritys on yksi suurimmista työnantajista Pohjois-Suomessa. Konsernissa työskentelee lähes 700 alan ammattilaista.
– Hannukaisen kaivoksen on laskettu tuovan rakennusaikana 500 työpaikkaa ja tuotannon käynnistyessä 300 vakituista, ympärivuotista työpaikkaa Kolariin. Pyrimme ensisijaisesti aina työllistämään ja kouluttamaan kaivosalanosaajia toimipaikkakunniltamme ja niiden lähikunnista, Pilventö sanoo.
Tällä hetkellä Tapojärvi tuottaa kaivospalveluita Suomessa ja Ruotsissa yhteensä kuudessa eri kaivoksessa. Tehdaspalveluita ja rikastustoimintaa yhtiö tuottaa Suomessa ja Italiassa.
 
Tiesitkö?
— Kolarin alueen vanhin tunnettu kaivos, Juvakaisenmaan rautakaivos perustettiin vuonna 1662.
— Hannukaisen kaivoshankkeen alueella Rautaruukki ja Outokumpu toimivat vuosina 1960-1995.
— Hannukaisen ja Kuervitikon avolouhosten yhteenlaskettu malmin louhintamäärä on 115 miljoonaa tonnia. Vuosittainen louhittavan malmin määrä vaihtelee välillä 6-7 miljoonaa tonnia.
— Käynnistyessään Hannukaisen monimetallikaivos tuottaisi rautaa, kuparia ja kultaa yhteiskunnan tarpeisiin.