Generic filters
Exact matches only
Julkaistu: 17 elokuun, 2020

Hannukainen Mining Oy on 8.6.2018 jättänyt Aluehallintovirastolle vuonna 2017 toteutetun koerikastuksen raportin. Raportti jätettiin viranomaiselle luottamuksellisena, koska se sisältää tietoja, joilla on Hannukainen Mining Oy:lle liiketaloudellista merkitystä. Raportti ja sen salaus on aiheuttanut odotettua aktiivisempaa julkista keskustelua. 

– Huolimatta mahdollisista taloudellisista vaikutuksista olemme huolellisen harkinnan jälkeen päätyneet julkaisemaan GTK:n rikastuspilotista meille laatiman tutkimusraportin (Hannukainen Mining Oy, Pilot Plant Operation), kertoo hankejohtaja Jaana Koivumaa.  

-Päädyimme aiemmin salaamaan raportin liikesalaisuuksien vuoksi. Ympäristöluvan hakuprosessin aikana olemme julkaisseet ympäristöluvituksen kannalta oleellisen osan koerikastusraportista ja raportti toimitettiin kokonaisuudessaan lupaviranomaisille sen valmistuttua, jatkaa Koivumaa.  

Rikastuspilotoinnin tarkoituksena ja tavoitteena on testata useita eri prosessin ajotapavaihtoehtoja parhaan prosessivaihtoehdon löytämiseksi. Hannukaisen pilotoinnissa rikasteiden ja rikastushiekkojen kannalta paras lopputulos saatiin 28.9.2017 aamupäivän aikana. Tämän ajon tulokset on esitetty raportissa sivuilla 47 ja 48 (28.9.2017 klo 10).  

– Kyseisillä parametreillä toteutettu rikastusprosessi on antanut meille parhaan  rikastushiekkalaadun ja tavoitteiden mukaiset rikastelaadut, Koivumaa sanoo.

– Ympäristön kannalta on oleellista, että olemme saaneet minimoitua ei happoa tuottavalle rikastushiekka-allasalueelle sijoitettavan rikastushiekan rikkipitoisuuden ja siten edelleen pienennettyä mahdollisia ympäristövaikutuksia. Tästä ajosta on suoritettu myös näytteenottoa tarkempaa analytiikkaa ja jatkosuunnittelua varten, Koivumaa lisää.  

Rikastushiekkojen analyysituloksia on avattu lisää mm. ympäristölupahakemukseen 14.3.2018 jätetyn vastineen yhteydessä Koerikastusjätteen karakterisointiraportissa 14.2.2018.   Hannukaisen mineralisaatio sisältää kobolttia ja muita arvomineraaleja, joilla voi olla taloudellista arvoa ja joiden katsotaan mahdollisesti tuovan lisäarvoa tuotettaville rikasteille. Koboltin esiintymistä koerikastuksen prosessivirroissa on selvitetty kaivoslain hengen mukaisesti.   

– Hannukainen Mining ei suunnittele tällä hetkellä koboltin jatkorikastamista Kolarissa, summaa Jaana Koivumaa.  

 Rikastuspilottiraportti löytyy nyt kokonaisuudessaan Hannukainen Miningin verkkosivuilta. Voit lukea sen tästä linkistä