Generic filters
Exact matches only
Julkaistu: 19 syyskuun, 2023

Hannukainen Mining ja Tapojärvi haluavat kuulla sidosryhmien mielipiteitä Hannukaisen kaivoshankkeesta sen eri vaiheissa. Edellisen kerran Kolarin asukkaiden mielipiteitä selvitettiin kyselytutkimuksessa vuonna 2020. Kyselytutkimus toistetaan uudelleen syyskuun 2023 aikana.

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää 15-79 -vuotiaiden kolarilaisten suhtautumista kaivoshankkeeseen sekä heidän odotuksiaan ja huoliaan hankkeeseen liittyen. Kyselyssä pyydetään myös arvioimaan kaivoshankkeeseen liittyvää viestintää, Hannukainen Miningin omistajaa Tapojärveä sekä hankkeen vaikutuksia alueen ympäristöön, elinkeinotoimintaan ja asukkaisiin.

Kaivosyhtiön ja paikallisten välisellä vuorovaikutusprosesseilla pyritään luomaan ja ylläpitämään hyväksyntää ja luottamusta.

– Meille on tärkeää, että kaivos koettaisiin täällä omaksi ja siksi haluamme kuulla nimenomaan paikallisten näkemyksiä perusteluineen. Toteuttamalla saman kyselyn kuin aiemmin, saamme hyvää vertailutietoa ja jatkumoa toiminnan kehittämiseen, hankejohtaja Jaana Koivumaa sanoo.

Kyselytutkimuksen toteuttaa EPSI Rating Hannukainen Miningin toimeksiannosta. Tutkimus toteutetaan puhelinhaastatteluna ja kirjekyselynä. Tutkimukseen on mahdollista vastata myös verkossa. Kolarissa asuviin ollaan yhteydessä puhelimitse ja kirjeitse tulevina viikkoina ja pyydetään vastaamaan kyselyyn. Vastaajiksi pyritään tavoittamaan kaikki 15-79 -vuotiaat kolarilaiset, joiden yhteystiedot ovat saatavilla väestötietojärjestelmästä (Digi- ja väestötietovirasto).

Hannukainen Mining ja EPSI Rating tiedottavat kyselyn tuloksista niiden valmistuttua paikallismedioissa sekä Hannukainen Miningin verkkosivuilla ja uutiskirjeessä.

MIKÄ ON EPSI RATING?

EPSI Rating käynnistettiin EU-tutkimushankkeena 80-luvun lopussa. Hankkeessa keskityttiin asiakastyytyväisyyden mittaamiseen yhteiskunnan eri sektoreilla. EPSI Ratingin omistaja on The Swedish Institute for Quality (SIQ). EPSI Rating on voittoa tavoittelematon, riippumaton ja akateeminen organisaatio.

EPSI:n työ kestävän kehityksen parissa on alkanut vuodesta 1989. Vuonna 2021 EPSI lanseerasi kestävän kehityksen indeksin, joka perustuu vuosien tutkimustyölle. EPSI:n kestävän kehityksen indeksi on mukana Hannukaisen kaivoshanketta käsittelevässä kyselytutkimuksessa.