Generic filters
Exact matches only
Julkaistu: 16 syyskuun, 2022

Hannukainen Mining on jättänyt viranomaisille ympäristö- ja vesitalouslupahakemuksen (12/2021) sekä kaivoslupahakemuksen (5/2022). Kesän aikana yhtiö on valmistautunut täydentämään ympäristölupahakemustaan viranomaisen vaatimusten mukaisesti. Yhtiön tulee antaa myös selitys kaivoslupahakemuksensa lausuntoihin, muistutuksiin ja mielipiteisiin. Ympäristölupaviranomainen pyytää täydennystä lokakuun loppuun mennessä ja Kaivoslupaviranomainen pyytää selitystä marraskuun loppuun mennessä.
Kaivosyhtiö on tilannut useita toimeksiantoja, kuten Ramboll Finland Oy:n suorittamaan vesibiologista tutkimusta Kivivuopionojan alueelle. Kaivossuunnitelmien mukaisesta Kivivuopionoja jäisi suunniteltujen kaivostoimintojen alle.
– Elokuun lopulla suoritettu tutkimus sisälsi maastokartoitusta ja sähkökoekalastusta. Tutkimustoimet on toteutettu ympäristöhallinnon ohjeistuksissa kuvatuilla menetelmillä, ja niille on ollut tarvittavat luvat ympäristöviranomaisilta, Hannukaisen Miningin ympäristöinsinööri Tuomas Lahti kertoo.
Lisäksi Afry on suorittanut kalaston lisääntymisaluekartoitusta Niesajoen alueella.
Käynnissä olevien tutkimusten ja mittausten tuloksia tullaan hyödyntämään muun muassa kaivoslupahakemuksen lausuntojen selityksessä sekä ympäristölupahakemuksen täydennyksessä.

Yksityiskohtaista tietoa päätöksenteon tueksi
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt Hannukainen Miningia täydentämään ympäristölupahakemustaan.  Ensimmäinen täydennyspyyntö tuli kesäkuussa, joka sisälsi tarpeen tehdä maastotöitä. Toinen täydennyspyyntö tuli elokuussa, joka sisälsi tarvetta selvittää lisää kalatalousasioita. Lopullinen täydennyspyyntö tuli 9. syyskuuta.
– Ympäristölupaviranomainen pyytää täydentämään lupahakemusta yksityiskohtaisilla suunnitelmilla. Lisätietoja tarvitaan muun muassa vesistövaikutusasioihin, kemikaalien käyttöön sekä kaivannaisjätteiden käsittelyyn, hankejohtaja Jaana Koivumaa sanoo.
Koivumaan mukaan luvituskäytännöt Suomessa tiukkenevat ja muuttuvat nopeasti. Lupaviranomainen tarvitsee päätöksensä tueksi aikaisempaa yksityiskohtaisempia suunnitelmia.
– Arvostamme, että viranomaiset ovat perehtyneet asiakirjoihimme hyvin tarkkaan ja haluavat päätöstensä tueksi tarkentavia tietoja. Perehdymme täydennykseen sekä lausuntoihin huolella ja tarkistamme, tarkennamme sekä korjaamme lupahakemuksiamme niiden mukaisesti. Näin varmistamme, että saadaan mahdollisimman hyvin vastauksia antava hakemuskokonaisuus.
Hannukaisen kaivoslupahakemuksen kuulutus päättyi elokuun lopussa. Lausunnot sisältävät paljon muun muassa ympäristöluvitukseen liittyvää asiaa.
– Emme lähde erikseen kommentoimaan yksittäisiä lausuntoja tai ympäristöluvan täydennyspyyntöä. Tutustumme kaikkiin materiaaleihin huolella ja vastaamme niihin viranomaisille, jotka julkaisevat asiakirjat omien aikataulujensa mukaisesti, Koivumaa sanoo.
Hannukainen Mining Oy hakee kaivoslupaa sekä ympäristö- ja vesitalouslupaa Kolarissa sijaitsevan vanhan kaivoksen uudelleenavaamiseen. Kaivos halutaan avata uudelleen, jotta kotimaasta saatavat luonnonvarat voitaisiin hyödyntää kestävästi ja näin turvata teollista omavaraisuuttamme: rauta, kulta ja kupari ovat välttämättömiä modernin yhteiskunnan rakennusaineita.
Uudelleen avattavan kaivoksen tavoitteena on luoda kokoaikaisia, vakituisia työpaikkoja ja monipuolistaa elinkeinopalveluita Lapissa ainakin seuraavan 20 vuoden ajan.