Kestävä kehitys

Kestävää toimintaa kaivoksen koko elinkaaren ajan

Hannukainen Mining Oy on mukana monissa ympäristöhankkeissa, kuten muun muassa Suomi kestävän kaivannaisteollisuuden edelläkävijäksi -toimintaohjelmassa.

Olemme sitoutuneet kaivosvastuujärjestelmän mukaisesti noudattamaan luonnon, ihmisten ja talouden kannalta kestäviä toimintaperiaatteita. Kestävä kaivostoiminta kattaa hankkeen koko elinkaaren malminetsinnästä kaivoksen sulkemiseen ja jälkiseurantaan.

Kaivosvastuujärjestelmä antaa kaivosyhtiöille konkreettisia ohjeita kestävään toimintaan. Järjestelmän avulla myös arvioidaan ja todennetaan jäsenyhtiöiden sitoutuminen yhteisiin pelisääntöihin. Yhtiöiden kuulumisesta kaivosvastuujärjestelmän piiriin päättää Kestävän kaivostoiminnan verkoston hallitus.