closurematic

Hannukainen Mining on mukana kehittämässä työkaluja kaivosten sulkemisen hallintaan

Kaivosprojektit ovat ainutlaatuisia teollisuuden hankkeita johtuen niiden luonnostaan rajallisesta elinkaaresta.Kaivoksen sulkemisprosessi on erittäin tärkeä Euroopan kaivosteollisuudelle. Toiminnan takaaminen asutulla alueella vaatii ympäristön huippuosaamista kaikilta kaivosprojekteilta.
Kaivoksen sulkeminen on pitkä ja jatkuva prosessi, joka alkaa jo heti kaivoksen suunnitteluvaiheessa, sillä kaivoksen sulkeminen ja sulkemisen jälkeinen ajanjakso ovat avaintekijöitä kaivoksen ympäristövaikutusten vähentämiseksi.

Sulkemisen jälkeinen aika tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia kaivoksen kestäville alueellisille hyödyille, mi- käli sulkeminen on suunniteltua ja hoidettu asianmukaisella tavalla.
Hannukainen Mining on mukana Closurematic-projektissa, joka kehit tää ja parantaa kaivosten sulkemista digitalisaation avulla.
Projektin aikana on tarkoitus luoda järjestelmä, josta löytyvät muun muassa mallipohjat sekä ohjeet kaivoksen sulkemissuunnitelman laatimiselle, teknisen tuen saatavuus, tiedon kerääminen ja hallinta sekä erilaisia työkaluja sulkemisprosessin tarkkailuun ja hallintaan.
Projekti kestää kolme vuotta ja sitä koordinoi Geologian tutkimuskeskus (GTK). Muita yhteistyökumppaneita ovat French Geological Survey (BRGM), DMT konsultointiryhmä (TÜV Nord Group osasto), M-solutions R&D Oy, ja Hannukainen Mining Oy.