Kestävyystyökalu

Hyvät pisteet kehittyvälle organisaatiolle

Hannukainen Miningille on tehty vuoden 2017 aikana kestävyystyökalu yhdessä Aalto-yliopiston, Digipoliksen ja VTT:n kanssa. Kyseessä on valtakunnallinen hanke.

Kestävyystyökalun ajatuksena on tarkastella teollisuuden toiminnan kestävyyttä tasapainoisesti huomioiden ympäristö-, taloudelliset- ja sosiaaliset ulottuvuudet.

Työkalu on kehitetty läpivalaisemaan asioita, jotta mahdolliset puutteet voidaan havaita ajoissa ja ne voidaan tarvittaessa korjata.

Kokonaiskestävyydeksi saatiin lukuarvo -3,0 skaalalla, missä paras on -5 ja huonoin on +5. Tulosta voidaan pitää erittäin hyvänä lukuna kehittymässä olevan organisaation kohdalla.

Saadut tulokset osoittavat, että jokaisella osa-alueella on vielä parantamisen varaa, mutta kaivoshankkeen ollessa vielä suunnittelun alla, on luonnollista, että puutteitakin esiintyy.

Eniten parantamista on raportoinnissa ja toimintaohjeiden laatimisessa sekä kehittämisessä. Myös johtamisen organisaatio on vasta kehittymässä, koska pääosa em. asioista on emoyhtiön Tapojärvi Oy:n toiminnasta.

TULOKSET:
Ympäristökestävyys -2,4
Sosiaalinen kestävyys -3,4
Taloudellinen kestävyys -3,1
Kokonaiskestävyys -3,0

(arvosteluasteikko hyvä -5, huono +5)