Sidosryhmä

Tavoitteena aito yhteistyö

Hannukainen Miningille on tärkeää faktoihin perustuva, avoin, rakentava ja jatkuva vuoropuhelu eri sidosryhmien kanssa.
Olemme linjanneet, että aina ensin tiedotamme viranomaisia ja sen jälkeen muita sidosryhmiämme.
Emme osallistu sosiaalisessa mediassa käytyihin keskusteluihin, vaan sen sijaan jaamme tietoa omien verkkosivujen, sähköisen uutiskirjeen ja kohtaamisten kautta.
Uskomme, että esimerkiksi kaivostoiminta ja matkailu mahtuvat samalle paikkakunnalle vahvistamaan Lapin ja ennen kaikkea Kolarin elinkeinoja.

Sidosryhmätyötä on tehty aktiivisesti vuodesta 2017 alkaen. Kolarin kunnan vuorovaikutustyöryhmä on järjestänyt kunnantalolle infoiltoja, joissa kaivoshankkeen suunnitelmia on käsitelty aihealueittain.
Hannukainen Mining on osallistunut useisiin tapahtumiin, seminaareihin ja messuihin. Tapahtumissa on käsitelty hankesuunnitelmia. Näihin tilaisuuksiin on lähdetty keskustelemaan ja myös kirjaamaan ylös sidosryhmien kysymyksiä. Jokaiseen kysymykseen on pyritty vastaamaan heti, kun vastaus on saatavilla.

”Kasvotusten käydyissä keskusteluissa olemme pystyneet havainnollistamaan kaivoksen ympäristövaikutuksia kysyjän omaan mielenkiintoon, tiettyyn alueeseen, kotiin tai mökkiin mittaroiden. Samalla olemme oppineet tuntemaan toisiamme ja uudelleen lähestyminen on ollut helpompaa.”

Tulemme mielellämme kertomaan hankkeestamme. Tulemme mielellämme kertomaan kaivoshankkeesta erilaisin tilaisuuksiin. Voit ottaa meihin yhteyttä info@hannukainenmining.fi kautta

Kaivoshanke koetaan tärkeäksi

Hannukainen Mining Oy teki kesän 2018 aika sidosryhmäkyselyn, jonka mukaan vastaajilla on hankkeesta positiivinen kokonaiskuva.
Yli 90 prosenttia vastaajista piti kaivoshanketta tärkeänä alueelle. Kaivostoiminnan uskottiin parantavan työllisyyttä ja lisäävän kunnan elinkeinotoimintaa.
Eniten huolta aiheuttivat ympäristökysymykset.
86 prosenttia vastaajista ei usko, että kaivoksen sijoittumisella Ylläksen läheisyyteen olisi vaikutuksia matkailuun. Vastaajat uskoivat myös, että junarata tullaan sähköistämään, mikäli kaivos avataan.

Kysely tehtiin kahtena peräkkäisenä viikonloppuna: 29.6.-1.7. KesäKolari -tapahtumassa sekä 7.7.2018 Koko Perheen Kaivospäivässä Hannukaisessa. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 110 henkilöä, joista kuntalaisia oli 79 prosenttia. 18 prosenttia vastaajista oli vapaa-ajan asukkaita ja matkailijoita, loput vastaajista kuuluivat muihin sidosryhmiin.

Kyselyn tuloksiin pääset  tästä.