Generic filters
Exact matches only

Olemme olleet mukana kestävän kaivostoiminnan verkostossa ja sitoutuneet kaivosvastuujärjestelmään jo vuodesta 2018 alkaen. Tämä tarkoittaa, että olemme toiminnassamme sitoutuneet noudattamaan luonnon, ihmisten ja talouden kannalta kestäviä toimintaperiaatteita. Kestävä kaivostoiminta kattaa hankkeen koko elinkaaren malminetsinnästä kaivoksen sulkemiseen ja jälkiseurantaan.

Kuulumme kaivosvastuujärjestelmään, sillä haluamme, että toimintamme on kestävää ja että voimme parantaa ja kehittää toimintaamme jatkuvasti. Tähän kaivosvastuujärjestelmä antaa konkreettisia ohjeita.

Kaivosvastuu työkalujen käyttöönotto on aloitettu vuonna 2018 ja nyt on kolmas arviointikierros tulossa päätökseen. Vuonna 2021 osalle työkaluista tehdään myös todentaminen ulkopuolisen tahon toimesta. Tämä tarkoittaa, että ulkopuolinen katsoo, että olemmeko arvioineet toimintaamme oikein ja täytämmekö järjestelmässä olevia kriteerejä.

Olemme ensimmäinen hankevaiheessa oleva kaivosyhtiö, jonka toimintaa arvioi ulkopuolinen taho. Eli samalla, kun kehitämme omaa toimintaamme, tuomme myös hankevaiheen kaivosyhtiön näkökulmia työkalun käyttöön. Lisäksi tänä vuonna julkaistaan jo Hannukainen Mining Oy:n neljäs yhteiskuntavastuuraportti Kaivosvastuu verkoston sivuilla.

 

Kuuluminen kestävän kaivostoiminnan verkostoon on auttanut meitä parantamaan toimintaamme jatkuvasti oikeaan suuntaan. Matkan varrella olemme esimerkiksi ympäristön osalta tarkentaneet omia periaatteitamme eri osa-alueilla, olemme päivittäneet sulkemissuunnitelmaa vastaamaan uusimpia BAT-vaatimuksia. Lisäksi työn alla on tarkempi suunnitelma luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi, ja tätä olemme tuoneet esille myös päivitetyissä arvoissamme.

Olemme panostaneet sidosryhmätyöskentelyyn. Kotisivuillemme on lisätty palautteenantolomakkeen yhteyteen myös vastausmahdollisuus, lisäksi kotisivumme on käännetty englanniksi. Sidosryhmiltä tullutta palautetta on hyödynnetty enemmän toiminnassa ja suunnitelmissa.

Olemme laatineet yhtiön viestintästrategian sekä viestintä- ja kriisiviestintäsuunnitelman sekä sidosryhmätoimintasuunnitelman. Olemme luoneet järjestelmän, jonka avulla voimme tunnistaa eri sidosryhmiä, seurata ja mitata sidosryhmätoimintaa sekä seurata palautteita ja vastauksia.

Paikallista näkyvyyttä on lisätty avaamalla toimisto Kolariin, jotta sidosryhmillä olisi mahdollisuus päästä tutustumaan, kysymään ja keskustelemaan kaivoshankkeesta. Lisäksi olemme tehneet töitä sen eteen, että hankkeesta saatavan tiedon määrä ja saatavuus on parantunut.

Turvallisuuteen olemme panostaneet tekemällä kaikille työntekijöille kirjalliset perehdytyskortit, olemme määritelleet erilaisia kriteerejä urakoitsijoiden valintaan liittyen ja lisänneet järjestelmällisyyttä ja suunnitelmallisuutta maastotyöskentelyyn ja työturvallisuuteen maastotöissä.

Esimerkiksi on laadittu tarkistuslista maastotöitä ja urakoitsijoita varten, jonka avulla voidaan varmistaa työn turvallisuus ja valvoa, että kaikki asiat tehdään asianmukaisesti. Olemme tehneet ja päivittäneet myös riskinarviointia niin hankkeeseen liittyen kuin toiminnan ajallekin.

 

Kaivosvastuu verkoston työkalut eivät vastaa kaikilta osin hankevaiheessa olevaa toimintaa. Siitä huolimatta käymme vuosittain läpi työkalut ja arvioimme toimintaamme, koska haluamme kehittyä koko ajan.

Tällä hetkellä tuloksemme ovat joko lakisääteisellä tasolla tai hieman sen yläpuolella.

Vaikka paljon on jo tehty, se ei ole vielä riittävästi. Työ vastuullisen kaivoksen kehittämiseksi vaatii jatkuvaa parantamista.

Maria Mäntylä

ympäristöinsinööri, Hannukainen Mining Oy