Generic filters
Exact matches only
Julkaistu: 26 huhtikuun, 2023

Hannukainen Mining on hakenut jatkoaikaa ympäristölupahakemuksen täydennykseen, jotta se voi esittää kaikista ympäristönsuojelulain mukaisista ja vesilain mukaisista hankkeeseen liittyvistä rakenteista yleissuunnitelmatasoa tarkemmat piirustukset rakennustapaselostuksineen.

Ympäristölupahakemuksen täydennyspyynnössä yhtiöltä pyydetään muun muassa sellaisia täydennyksiä, joiden tarve ei ole tullut koskaan aikaisemmin esille. Vaadittujen selvitysten laatiminen vie aikaa.

– Laadimme ympäristö- ja vesitalouslupahakemuksemme siten, että tarkennetut rakennesuunnitelmat ja rakennustapaselosteet voisi myöhemmässä vaiheessa hyväksyttää ELY-keskuksella, kuten aiemminkin on ollut käytäntönä suurhankkeita luvitettaessa. AVIn mukaan se ei kuitenkaan enää riitä, Hannukainen Miningin hankejohtaja Jaana Koivumaa toteaa.

Täydennyspyyntöön on saatu jatkoaikaa 30.11.2023 asti.

Lisää tahtotilaa kotimaisten suurhankkeiden eteenpäin viemiseen

Suomessa teollisuusala on tiukan tarkastelun alla ja suunnitelmiin vaaditaan yhä tarkempia selvityksiä, jotta ne kestäisivät tarkastelun myös ylemmissä oikeusasteissa. Viime vuosina esimerkiksi AVI:lle on palautettu lukuisia lupahakemuksia uudelleen käsittelyyn. Viimeisimpänä Kittilän ja Soklin kaivosten lupapäätökset.

Valitustuomioistuimien tuoreemmasta oikeuskäytännöstä onkin nähtävissä, että yleissuunnitelmatasoiset suunnitelmat eivät enää riitä lupaharkintaa varten, vaan vaaditaan tarkempia suunnitelmia.

– Sekä AVI:n että oikeusasteiden käsittelyt kestävät nykyään niin kauan, että alalla ehtii tulla uusia vaatimuksia ja tästä tulee seurauksena täydennysvaatimuksia sekä bumerangeja ylemmistä oikeusasteista. Nyt tarvittaisiin tahtotilaa viedä kotimaisia suurinvestointeja oikeasti eteenpäin, Koivumaa sanoo.

Tarkat suunnitelmat helpottavat lupapäätöksiä

Viime vuosina esimerkiksi kaivosalan lupien käsittely on elänyt kovaa murrosta. Vesienkäsittelyvaatimukset ovat tiukentuneet selvästi, happoa muodostaville sivukivialueille on alettu vaatia tiiviitä pohjarakenteita. Toiminnassa olevilta kaivoksilta ja suunnitteilla olevilta kaivoshankkeilta vaaditaan sulkemissuunnitelmaa ja sulkemisen jälkeisen tilanteen monipuolista vaikutusarviointia.

Lisäksi purettavien vesien vesistövaikutuksiin on tullut selvitysvaatimuksia vaikutuksista vastaanottavan vesistön ekologiseen tilaan.

Koivumaa uskoo, että kun lupahakemuksessa on esitetty tarkat rakennesuunnitelmat ja rakennustapaselosteet, se pienentää valitusvaiheessa oikeuden päätöksen palauttamista uudelleen käsittelyyn. – Olemme tekemässä Kolariin maailman puhtainta monimetallikaivosta, jolla voimme turvata kotimaisen rauta- ja kuparikultarikasteiden omavaraisuutta. Ehkä seuraava hakemus on sitten jo niin valmis, että se voitaisiin kuuluttaa, eikä kuuluttamista estäviä selvitystarpeita enää nousisi esille, Koivumaa sanoo.