Generic filters
Exact matches only
Julkaistu: 10 toukokuun, 2021

Kolarin kunnanvaltuusto hyväksyi Hannukaisen kaivosalueen osayleiskaavaehdotuksen tänään.

Osayleiskaavalla on muutettu osittain Ylläksen osayleiskaavan länsiosaa Hannukaisen kylän pohjoispuolella ja Rautuvaaran alueella sekä Tornion-Muonionjoen osayleiskaavaa kahden tilan osalta Saukkomukanmaalla. Kaavaehdotuksesta on pyydetty viranomaisten ja asianosaisten lausunnot sekä kansainvälinen kuuleminen. Maakuntakaavallista estettä Hannukaisen kaivosalueen osayleiskaavalle ei ole.

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen äänin 15-6.

– Kaavan hyväksymisen myötä kunta osoittaa mahdollistavansa kaivostoiminnan alueellaan. Se on tärkeä viesti meille ja lupaviranomaisille. Nyt hanke voi edetä suunnitelmien mukaan, hankejohtaja Jaana Koivumaa iloitsee.

Hannukainen Mining on jättämässä ympäristö- ja vesitalouslupahakemuksen Pohjois-Suomen aluehallintoviranomaiselle lähiaikoina. Alkusyksyyn ajoittuu myös kaivoslupahakemuksen jättäminen.

– Tiedämme, että lupaprosessit ovat pitkiä ja niistä todennäköisesti valitetaan, mutta toivomme, että kaivosta päästäisiin rakentamaan jo parin vuoden päästä ja siitä tuotantoon kahden vuoden kuluttua.

Hannukainen Mining on uudelleen avaamassa kaivosta Kolariin, jotta rauta, kupari ja kulta voitaisiin hyödyntää kestävästi ja kotimaisin voimin.

– Tällä hetkellä metallien hinnat ovat korkealla ja nykyhinnoilla laskettuna Hannukaisen kaivoksen nettoliikevaihto voisi olla jopa 400 miljoonaa euroa vuodessa, Koivumaa laskee.

Hannukaisen kaivoksen toiminta-ajan on arvioitu olevan noin 20 vuotta ja sen on arvioitu työllistävän toiminta-aikanaan 1 175 työntekijää koko arvoketjussa. Suoria työpaikkoja kaivos tuo rakennusaikana 500 ja tuotannon aikana noin 300.