Generic filters
Exact matches only
Julkaistu: 19 maaliskuun, 2019

Kolarin kunnantalon valtuustosali täyttyi ihmisistä maanantai-iltana. Valtuustosalin 80 hengen miehityksen lisäksi digitaalisten yhteyksien päässä oli noin 120 katsojaa.
Illan keskustelun aihe oli tärkeä: Hannukaisen kaivoshankkeen vesienkäsittely.
Tilaisuuden alussa kuultiin Maija Vidqvistin alustus vesienkäsittelysuunnitelmien nykytilanteesta sekä loma-asukkaita edustavan Leif Ramm-Schmidtin esitys niihin liittyvistä peloista ja epäilyistä.
Paneelikeskustelussa esiin nousi rakentavia kysymyksiä ja kommentteja sekä hankkeen puolesta että vastaan.
– Kun tehdään niin hyvin kuin mahdollista, Lappi kiittää, kiteytti yleisössä paneelia kuunnellut Pellon, Kolarin, Muonion ja Enontekiön kuntien yhteisen Tornion-Muonionjoen kalastusmatkailuhankkeen projektipäällikkö Elias Teriö.
Verkkotallenne illan keskustelusta on nähtävissä Kolarin kunnan verkkosivuilla.

Uudet, pienemmät raja-arvot

Hannukainen Mining on aikaisemmin tässä kuussa esitellyt tarkennettua vesienkäsittelysuunnitelmaa viranomaisille. Parhaillaan yritys valmistautuu antamaan vastineet kuulutuksessa esiin nousseisiin asioihin.
– Emme halua rakentaa kaivoksen vesienkäsittelyä vain laskelmien ja excel-taulukoiden varaan, vaan vesienkäsittelysuunnitelmamme perustuu pilotointiin, mittauksiin, testauksiin ja kokemukseen. Luotettavaksi todennetuilla ja meidän hankkeeseen mitoitetuilla menetelmillä varmistamme, että vesistö säilyy mahdollisimman puhtaana, hankejohtaja Jaana Koivumaa painottaa.
– Nyt tiedämme mihin vesienkäsittelyllä pystymme. Tulemme hakemaan lupaviranomaiselta purkuvesille raja-arvoja, jotka ovat pienemmät kuin lupahakemuksessa aiemmin esittämämme, Koivumaa summaa.