Generic filters
Exact matches only
1 kuukausi |

Huhtikuun uutiskirje ilmestyi

Kolarin kaivoshankkeesta kertova uutiskirje ilmestyy 4-5 kertaa vuodessa. Kirje pitää sisällään ajankohtaisia asioita ja kuulumisia Hannukainen Miningin toiminnasta ja kaivoshankkeen suunnitelmista. Tässä uutiskirjeessä käydään läpi muun muassa ympäristölupahakemuksen täydennystä, kaivoshankkeesta tehtyjä vetoomuksia sekä EU:n kriittisiä ja strategisia raaka-aineita. Lisäksi uutiskirjeestä löytyy linkki Kolarin kaivoksesta kertovaan videoon.

1 kuukausi |

Euroopan komissiolle tehdyt vetoomukset eivät aiheuta toimia Kolarin kaivoshankkeeseen liittyvissä asioissa

Kolarin kaivoshankkeesta ja siihen liittyvistä menettelyistä on kanneltu Euroopan parlamentille muutamaan otteeseen. Tuorein yksityisen henkilön tekemän vetoomuksen käsittely päättyi maaliskuussa. Annetun ilmoituksen mukaan yksityisen henkilön tekemä vetoomus ei etene Euroopan komissiossa, eikä anna aihetta toteuttaa jatkotoimia. 25. marraskuuta 2022 jätetty vetoomus koski elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) väitettyä lainvastaista toimintaa Lapissa Kolarin kaivoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiin […]

9 kuukautta |

Koerakenteen avulla on tarkoitus kehittää ratkaisuja kaivosvesien stabilointiin peiterakenteiden avulla

Hannukainen Mining ja Tapojärvi ovat tehneet suunnitellulle kaivosalueelle syyskuun aikana koerakenteen, jossa testataan uusia materiaaleja kaivostoiminnasta syntyvän sivukiven ympäristövaikutusten hallintaan. Toiminta liittyy TYPKI-hankkeeseen, jonka tavoitteena on mm. kehittää ratkaisuja typpi- ja sulfaattipitoisten kaivosvesien stabilointiin sivuvirtapohjaisten betoni- tai peiterakenteiden avulla.Hankesuunnitelmien mukaisesti Hannukaisen kaivoksella tulisi muodostumaan rikastamon prosessissa väkeviä kaivosvesiä, jotka puhdistettaisiin vesienkäsittelylaitoksessa. Koetoimintaa varten on valmistettu […]

9 kuukautta |

Ramboll Finland Oy suorittaa vesibiologista tutkimusta Hannukainen Miningin toimeksiannosta 23.-24.8.2022

Ramboll Finland Oy suorittaa Hannukainen Mining Oy:n toimeksiannosta vesibiologista tutkimusta 23.-24.8.2022 välisenä aikana.

11 kuukautta |

Kivi painoi 5 535 grammaa

Hannukainen Mining oli mukana KesäKolari-tapahtumassa 2. heinäkuuta. Tapahtumassa arvuuteltiin jälleen malmikiven painoa. Tällä kertaa kiven paino oli 5 535 grammaa. Palkintona olleen jättileukun voitti Jonna Palovaara. Hänen arvauksensa oli 5 504 grammaa eli arvaus osui 31 gramman tarkkuudella oikein. Kiven painoa arvasi kaikkiaan 93 henkilöä.

2 vuotta |

Mari Pilventö valittiin Kaivosteollisuus ry:n hallitukseen

Kaivosteollisuus ry valitsi 25.11.2021 uuden hallituksen, jonka puheenjohtajaksi nousi Agnico Eagle Finland Oy:n toimitusjohtaja Jani Lösönen. Hallitukseen nousi viisi uutta jäsentä. Lisäksi jäsenmäärä kasvoi yhdellä. Uusia jäseniä ovat toimitusjohtaja Noora Ahola (Mawson Oy), vt toimitusjohtaja Mari Pilventö (Tapojärvi Oy, toimitusjohtaja Hannukainen Mining Oy), johtaja Hannele Vuorimies (Metso Outotec Oyj), johtaja Mikael Furu (Oy Nordkalk Ab), kaivosjohtaja Antti Savolainen (Yara Suomi Oy, Siilinjärven kaivos).  Hallituksessa jatkavat varapuheenjohtajaksi […]

2 vuotta |

Suomalaisena yritysyhteistyönä syntyi kierrätyksen kultakaivos

Hannukainen Miningin omistaja Tapojärvi on mukana kehittämässä arvokkaiden materiaalien uusiokäyttöä