Generic filters
Exact matches only
2 vuotta |

Hannukaisen kaivos vahvistaa Suomen talouspoliittisia tavoitteita: Bruttokansantuote kasvaa yli 4 miljardia euroa ja kaivos synnyttää 1 175 uutta työpaikkaa

Hannukaisen kaivoshankkeen aluetalousvaikutuksia on mallinnettu syksyn aikana. Selvityksen mukaan Kolarin vanhan kaivosalueen uudelleen avaaminen on kansantaloudellisesti erittäin merkittävä sekä alueellisella että paikallisella tasolla. Kotimaisen kaivoksen vaikutukset tulevat näkymään Suomelle lisääntyvinä työpaikkoina, bruttokansantuotteen kasvuna ja mittavina verotuloina. Paikallisesti kaivos vahvistaa alueen elinkeinorakennetta ja lisää työllisyyttä Pohjois-Suomeen. Hannukaisen kaivos luo elinkaarensa aikana kumulatiivisesti vuoteen 2044 mennessä Suomeen […]