Talous

Raudan kysyntä kasvaa - kupari ja kulta ekstraa

Kaivostoiminnan käynnistäminen on kallista, mutta pitkällä aikavälillä sijoitus kannattaa, sillä raaka-aineiden tarve ja kysyntä ovat kasvaneet viime vuosina muun muassa Kiinan kasvun vuoksi.

Hannukaisen kaivoksen investoinnit tulevat olemaan 200-300 M€, jolla rakennetaan muun muassa rikastamo, vedenkäsittely ja infra. Palvelut pyritään ulkoistamaan paikallisille yrityksille.

Talousennusteen mukaan liikevaihto olisi noin 220 miljoonaa euroa vuodessa, eli yhteensä noin 3 850 miljoonaa euroa laskettuna 80 $/62% Fe-rikasteen tonnihinnalla.

Maailmalla rautarikaste noteerataan 62 % Fe CFR -rikasteena. Hannukaisen rikaste on tutkimusten mukaan rikkaampaa eli noin 70 prosenttista, jonka hinta on noin 10-15 prosenttia korkeampi.

Hyvälaatuisten rikasteiden kysyntä säilyy tyypillisesti hyvänä myös matalasuhdanteissa, joten nähtävissä on tasainen kysyntä Fe CFR -rikasteelle.

”Kuparin osuus kokonaistuotannon arvosta on lähes kolmannes.”

Rauta
Raudan osuus kokonaistuotannon arvosta on 65 %.
62% Fe-rautarikasteen hinta on 80 USD/t. 14.9.2018 noteeraus oli 68 USD/t. Hinnan vaihteluväli on ollut viimeisen viiden vuoden aikana 39-154 USD/t.

Kupari
Hannukaisen malmi sisältää myös kuparia ja kultaa, rikasteena noin 40 000 tonnia/vuosi. Kuparin osuus kokonaistuotannon arvosta on lähes kolmannes.
Kuparin nykyhinta on (18.9.2018) 2,667 USD/pauna.

Kulta
Kullan osuus Hannukaisen kokonaistuotannon arvosta on 6 prosenttia.
Kulta noteerataan (17.9.2018) 1.205 USD/unssi. Mainittu 8 g/t kultaa on noin 320 kg kultatuotanto vuosittain.