Generic filters
Exact matches only
Julkaistu: 9 syyskuun, 2021

Tapojärvi on herättänyt erityistä kiinnostusta alan työmarkkinoilla kuluvan vuoden aikana. Elokuun loppuun mennessä Tapojärvelle on hakenut 820 työntekijää. Hakemuksia on tullut yhteensä 908.

– Hakijoiden määrä on kasvanut tasaisesti viime vuosina, mutta kuluneen vuoden aikana on ollut havaittavissa selkeä piikki hakijamäärissä. Tällä hetkellä Tapojärvellä on avoinna noin kymmenkunta työpaikkaa. Tapojärvi on palkannut kuluvan vuoden aikana hieman alle sata työntekijää pelkästään vuoden alussa alkavaan allianssiin Yara Siilinjärven kaivospalveluihin. Syksyn aikana rekrytoidaan vielä useampi kymmenen työntekijää lisää, Tapojärven hallintojohtaja Janne Alatalo laskee.

Monipuolinen toiminta kaivos- ja teollisuusprosessien parissa tarjoaa työtehtäviä eri alojen ammattilaisille. Tällä hetkellä työpaikkoja on tarjolla koneenkuljettajille ja raskaan kaluston asentajille.

– Ennakoitavissa on henkilöstömäärän kasvua myös seuraavan tilikauden aikana. Tapojärvi nähdään hyvänä työnantajana ja työtilanteemme on hyvä, mikä on osaltaan varmasti lisännyt myös hakijoiden määrää. Olemme alan ammattilaisten työpaikka ja haluamme joukkoon parhaat osaajat, Alatalo sanoo.

Keskiössä turvallisuus, laatu ja kustannustehokkuus

Vuoden 2020 aikana Tapojärvi-konsernin työntekijämäärä kasvoi 31 prosenttia. Kasvua siivittivät kansainväliset, uudet palvelusopimukset Italiassa, Ruotsissa ja Suomessa.

– Kasvu on lähtenyt asiakkaiden tarpeesta ostaa tuotantoansa tukevia palveluita turvallisesti, laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Palveluntoimittajalla täytyy olla kykyä nopeisiin joustoihin ja kykyä tarjota ratkaisuja muuttuviin tuotantotilanteisiin. Kun pidämme asiat selkeinä ja yksinkertaisina sekä huolehdimme edellä mainituista asioista jokapäiväisessä työssämme, ei estettä kasvulle ole, Tapojärven operatiivinen johtaja Martti Kaikkonen sanoo.

Parhaillaan Italiaan valmistuu Tapojärven kolmas rikastamo, joka otetaan käyttöön lähiaikoina. Lisäksi käynnissä on lukuisia kehitysprojekteja yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

– Kiertotalousratkaisut ja niiden edistäminen ovat osa strategisia tavoitteitamme. Asiakkaiden luottamus on ansaittava joka päivä uudelleen. Ja siinä meillä kaikilla on vastuu, työtehtävästä riippumatta, Kaikkonen painottaa.

Kiertotaloudesta uutta liiketoimintaa

Tapojärvi-yhtiön ydinosaamista ovat kaivos- ja tehdaspalvelut sekä kiertotalouden ratkaisut. Yhtiöihin kuuluu seitsemän yritystä, joista konserniin kuuluvat Tapojärvi Oy, Tapojärvi italia S.r.l, Tapojärvi Sverige Ab ja Hannukainen Mining Oy.

Tällä hetkellä Tapojärven konsernissa työskentelee 656 työntekijää, joista 527 on Tapojärvi Oy:n palveluksessa.

Tapojärvellä on muun muassa oma tutkimus- ja kehitystiimi, joka luo uusia tuotteita ja palveluita sekä kehittää kestäviä ja tehokkaita toimintatapoja raskaan teollisuuden käyttöön.

Tapojärven vt. toimitusjohtaja Mari Pilvennön mukaan innovatiivisuudesta on tullut yritykselle elinehto.

Teollisuuden sivuvirtojen, erilaisten kuonien ja teollisuuden alojen yhteen saattaminen sekä kokonaisvaltaisen hyödyn etsiminen on merkityksellistä. Kiertotalouden uudet ratkaisut vähentävät ilmastonkuormitusta ja säästävät neitseellisiä luonnonmateriaaleja.

– Kiertotalousratkaisuja on mahdollista suunnata myös uusille toimialoille ja näin luoda uutta liiketoimintaa, Pilventö sanoo.