Etsi
Generic filters
Exact matches only

Hannukainen Miningin sidosryhmäkysely 2020, Taloustutkimus Oy

Hannukainen Mining esite

Hannukainen Mining esite 10/2018

Luvat ja lausunnot

 • Ympäristölupa- ja vesihakemuksen tiivistelmä
 • Ympäristölupa
  • Kesken. Asia vireille 11/2015, hakemus jätetty 2/2016, täydennykset 11/2016. Kuulutus 15.5-29.6.2017. Toinen kuulutus 29.10.-28.11.2018. Koko aineisto löytyy [täältä].
 • Kaivospiiripäätös
  • Annettu syyskuussa 2017
 • Osayleiskaava
  • Kaavoitukseen liittyvät tiedotteet ja dokumentit löytyvät Kolarin kunnan [sivuilta]. Katso [täältä] malli kaavoituksesta.
 • Natura-lausunto
  • Annettu kesäkuussa. Lausunto löytyy [täältä].
 • Ympäristövaikutusten arviointi (YVA)
  • Vahvistettu. Katso YVA päätös [täältä], sekä ympäristövaikutusten arviointiselostus [täältä]

 

Muita lupia ja lausuntoja

 • Koetoimintalupa
 • Keväällä 2017 suoritettiin aluetaloudellinen arviointi

Raportit

Koerikastusraportti Hannukainen Mining Oy, Pilot Plant Operation (linkki)

liite 1, liite 2, liite 3, liite 4

Kestävyystyökalun pilotointi ja aluetaloudellisten vaikutusten arviointi, loppuraportti 20.4.2018 (linkki)

Koetoiminnan raportti (linkki)

Koetoimintaraportin liite1: koetoiminta-alueen aluesuunnitelma (linkki)

Koetoimintaraportin liite2: APL Systems:n raportti koelouhinnan aikaisista melu- ja tärinämittauksista (linkki)

Koetoiminnan lopputöiden raportti (linkki)

Koetoiminnan pinta-, pohja-, ja kaivovesien tarkkailuyhteenveto (linkki)

 

Kuvat