Generic filters
Exact matches only

Hannukainen Mining esite

Raportti: Hannukaisen kaivoksen aluetaloudelliset vaikutukset

Hannukainen Miningin sidosryhmäkysely 2020, Taloustutkimus Oy

Luvat ja lausunnot

 • Osayleiskaava
  • Kaavoitukseen liittyvät tiedotteet ja dokumentit löytyvät Kolarin kunnan [sivuilta].
 • Natura-lausunto
  • Annettu kesäkuussa. Lausunto löytyy [täältä].
 • Ympäristövaikutusten arviointi (YVA)
  • Vahvistettu. Katso YVA päätös [täältä], sekä ympäristövaikutusten arviointiselostus [täältä]

 

Muita lupia ja lausuntoja

 • Koetoimintalupa
 • Keväällä 2017 suoritettiin aluetaloudellinen arviointi

Raportit

Koerikastusraportti Hannukainen Mining Oy, Pilot Plant Operation (linkki)

liite 1, liite 2, liite 3, liite 4

Kestävyystyökalun pilotointi ja aluetaloudellisten vaikutusten arviointi, loppuraportti 20.4.2018 (linkki)

Koetoiminnan raportti (linkki)

Koetoimintaraportin liite1: koetoiminta-alueen aluesuunnitelma (linkki)

Koetoimintaraportin liite2: APL Systems:n raportti koelouhinnan aikaisista melu- ja tärinämittauksista (linkki)

Koetoiminnan lopputöiden raportti (linkki)

Koetoiminnan pinta-, pohja-, ja kaivovesien tarkkailuyhteenveto (linkki)