Työpaikat

Työtä ja elinvoimaa ainakin 20 vuodeksi

Hannukainen Miningin on laskettu tuovan suoria työpaikkoja rakennusaikana noin 500 ja täyden toiminnan aikana noin 300 ilman, että kerrannaisvaikutukset otetaan huomioon. Aluetaloudellisen arvioinnin mukaan kaivostoiminnan synnyttämät kerrannaisvaikutukset alueelle ovat huomattavat ja kaivosinvestointi muuttaa alueen elinkeinorakennetta monipuolisemmaksi.

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin Suomen kaivosalan vaikuttavuuden kehitys ja haasteet vuosina 2010-2020 -tutkimuksen mukaan Hannukaisen ensimmäisen kymmenen toimintavuoden aikana kaivos lisäisi Lapin työllisyyttä vuosittain keskimäärin 713 henkilötyövuodella. Elintaso kasvaisi keskimäärin 172 miljoonalla eurolla vuosittain ensimmäisten kymmenen toimintavuoden aikana. Kaivoksen vaikutus työllisyyteen ja elintasoon olisi huipussaan neljäntenä vuonna rakentamisen aloittamisesta. Tällöin investointivaihe olisi vielä käynnissä ja tuotanto olisi noussut normaalitasolleen.

Kolarin aluetaloudellinen arviointi tehtiin Kolarin kunnan toimeksiannosta ja Hannukaisen kaivoshankkeen vuorovaikutusta seuraavan ohjausryhmän ohjauksessa maalis-kesäkuussa 2017. Aluetaloudellisen arvioinnin tavoitteena oli havainnollistaa Hannukaisen kaivoshankkeen toteuttamisen tai toteuttamatta jättämisen taloudellisia vaikutuksia Kolarin aluetalouteen. Selvityksen mukaan kaivosyhtiön liikevaihto maksimituotannossa on suurempi kuin muiden toimialojen liikevaihto yhteensä.

Metallimalmien louhinta sekä muu kaivostoiminta ja louhinta työllistävät noin 4500 työntekijää Suomessa. Suuri osa näistä työpaikoista sijaitsee pohjoisen kunnissa, kuten esimerkiksi Kittilässä, Sodankylässä, Torniossa, Sotkamossa ja Kemissä. Kaivokset synnyttävät työpaikkoja muillekin aloille. On laskettu, että yksi kaivostyöpaikka synnyttää 2,5–3,5 työpaikkaa muualla jalostusketjussa.

Muissa Lapin kunnissa kaivoksen käynnistyminen on luonut kysyntää ja työpaikkoja muun muassa metalli- ja konepaja- teollisuuteen, rakennusteollisuuteen, majoitus- ja ravitsemuspalveluihin, terveydenhuoltoon ja erilaisiin kunnossapitopalveluihin.