UKK

Jätä oma kysymyksesi.

Kuinka pöly leviää talviaikaan räjäytysten yhteydessä?

ke 28. maaliskuuta 2018 11.20.00

Räjäytysten pöly leviää hyvin samalla tavalla kesäisin ja talvisin. Talvisajan etuna, mutta myös huonona puolena, on lumipeite. Toisaalta lumen pinnalla pöly näkyy selkeämmin, mutta toisaalta se myös toimii kasteluna räjäytysten aikana. Räjäytysten yhteydessä syntyy lämpöä, jonka vaikutuksesta lumi sulaa sitoen samalla pölyä. Räjäytysten yhteydessä syntyvät pölymäärät ovat kaivoksen kokonaismittakaavassa suhteellisen pieniä ja ne ajoittuvat lyhyelle ajalle kerrallaan. Niiden osuus kokonaispölypäästöistä on pieni. Pölyntorjuntakeinot tulevat tarkentumaan suunnittelutyön edetessä ja tuotannon aikana.