UKK

Jätä oma kysymyksesi.

Miten estetään pölyn leviäminen sivukivikasoista tuulen mukana mökeille saakka?

ke 28. maaliskuuta 2018 11.22.00

Kaivosalueen suurimpia pölynlähteitä tulevat olemaan kuljetusreitit. Näiden osalta luotamme toimivaksi todettuun tekniikkaan, eli tiestön kasteluun ja asfalttipintojen puhtaanapitoon. Sivukivikasojen osalta pölypäästöt tulevat keskittymään kesäaikaan, koska talvisin ne ovat lumen peitossa. Kesäaikaan tulevia pölypäästöjä pyritään minimoimaan läjitettävän materiaalin riittävän karkealla kokojakaumalla ja kasteluin. Lisäksi pölypäästöjä voidaan minimoida siten että sivukivialueen valmiiksi tullut osa maisemoidaan.