UKK

Jätä oma kysymyksesi.

Kategoriat:

aikataulu      Hannukainen Mining      Hannukainen mining kaivos      kaava      kaivospiiri      kannattavuus      kuljetin      kuljetus      kulta      kupari      louhinta      maisema      maisemointi      malmi      matkailu      melu      pohjarakenne      pöly      rikastus      räjäytykset      räjäytys      sivukivi      sulkeminen      talous      toiminta      työvoima      tärinä      uraani      valo      vesi      ympäristö      ympäristölupa     

Usein kysyttyä

Miten ja milloin sivukivikasat maisemoidaan?


Vastaus

Sivukivialueet on suunniteltu suljettavan lopullisesti viiden vuoden aikana toiminnan päättymisestä. Sivukivialueita aletaan kuitenkin maisemoida jo toiminta-aikana, heti kun mahdollista. Tarkan ajankohdan määrittäminen tässä vaiheessa suunnittelua on hankalaa. Maisemoinnin aikataulu tarkentuu sitä mukaa, kun kaivoksen muutkin suunnitelmat tarkentuvat.

Alustavissa suunnitelmissa NAF-sivukivialue peitetään irtomaakerroksella ja humuspitoisella maakerroksella. Pinta kasvitetaan. Lakialueelle voidaan levittää kiviä, jotta sivukivialue sopeutuisi paremmin ympäröivään maisemaan. PAF-sivukivialueen päälle rakennetaan veden ja hapen kulkeutumista vähentävä pintarakenne. Ylimmät kerrokset ovat moreeni ja humuspitoinen maakerros sekä kasvikerros. Suunnitelmat tulevat vielä tarkentumaan.

Irtomaa-alueet eivät edellytä erityistä pintarakennetta. Varastoitua pintamaata käytetään suojavallin rakentamisessa sekä sivukivialueiden sulkemisessa. Alueella jäävä irtomaa tasoitetaan, luiskataan ja täyttöalueen päälle rakennetaan humuspitoinen maakerros. Lopuksi alue kasvitetaan.

Suojavalli rakennetaan kaivosalueelta saatavasta pintamaasta. Lisäksi pintaan tulee humuspitoista materiaalia, joka kasvitetaan.