Generic filters
Exact matches only
Julkaistu: 18 huhtikuun, 2019

Kappale

Vaasan hallinto-oikeus on päättänyt hylätä Hannukainen Mining Oy:n koetoimintapäätöksestä tehdyt valitukset. Aluehallintovirasto hyväksyi 23.4.2017 koeluonteista toimintaa (malminlouhintaa) koskevan ilmoituksen ja päätöstä määrättiin noudatettavaksi muutoksenhausta huolimatta. Valitukset koskivat ilmoitukseen perustuvaa päätöstä. Koelouhinta on toteutettu määräysten mukaisesti kesällä 2017, eikä siitä aiheutunut ympäristölle haittaa tai pilaantumista.

Valituksesta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut jäävät valituksen tehneiden maksettaviksi. Hallinto-oikeuden päätös on annettu tiedoksi 15.4.2019, ja se astuu voimaan kuukauden kuluttua, mikäli siihen ei haeta muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Vaasan hallinto-oikeus määrää Kolarin kunnanhallituksen ilmoittamaan kyseisestä päätöksestä ilmoitustaulullaan.