Generic filters
Exact matches only
Julkaistu: 5 helmikuun, 2021

Perjantaina 5.2.2021 Lapin Kansan mielipidepalstalla Markus Kiili pyysi Hannukaisen kaivoksen aluetalousselvityksen tekijää kertomaan kuinka kaivoshanke tuottaa kuluttajien tekemiä ostoksia niin paljon, että 53 prosenttia koko hankkeen verokertymistä muodostuu niistä. Toinen kysymys oli se, että onko selvityksessä arvioitu ja laskelmissa huomioitu hankkeen negatiivisia vaikutuksia alueen nykyisten elinkeinojen, matkailun ja poronhoidon tuottamiin verotuloihin.

Tässä vastaukset meille esitettyihin kysymyksiin:

Aluetalousselvityksessä taloudelliset vaikutukset on kuvattu kattaen välittömien vaikutusten lisäksi myös kaikki kerrannaisvaikutukset kaivoksen koko elinkaaren ajalta. Näin ollen siinä on tuotu esiin kaivoksen tuomia kerrannaisvaikutuksia kaikessa siinä, mitä Hannukaisen kaivoksen tuleminen Suomessa synnyttäisi.

Avaamme asiaa esimerkin tavoin yhdestä arvoketjusta:
Kun alueelle investoidaan kaivos, kaivoksella tarvitaan mm. autoja henkilöstön liikkumiseen ja tuotannon ylläpitämiseen. Tässä arvoketjussa autoon tarvitaan sen käytön aikana renkaita, huoltoa, polttoaineita, varaosia jne. ja ihmisen sitä kuljettamaan.

Kaivoksen ja työntekijöiden autoihin renkaita myyvän yrityksen renkaiden myynti kasvaa, jolloin yritys investoi esimerkiksi uusiin varastotiloihin ja rekrytoi uusia työntekijöitä tämän kysynnän kasvun seurauksena. Kaikissa näissä syntyy taloudellista toimintaa eri toimijoille.

Kun tuotetta tai palvelua myydään suuremmalla summalla kuin siihen on käytetty kustannuksia, syntyy arvonlisää. Arvonlisästä maksetaan laissa määritetyllä tavalla arvonlisäveroa. Jos teet tappiollista liiketoimintaa, et maksa arvonlisäveroa.

Kun edellä mainitun rengasliikkeen ostojen sisältämä arvonlisävero on pienempi kuin myynnin sisältämä arvonlisävero, tilittää yritys tämän arvonlisäveron valtiolle.

Lisäksi autoa kuljettava henkilö saa palkkaa, jonka hän käyttää asumiseen, liikkumiseen, ruokaan, terveyspalveluihin, harrastuksiin, majoitus-, matkailu- ja ravintolapalveluihin jne. Myös näistä ostoista syntyy arvonlisäverollista tuloa.

Hannukaisen kaivoksen aluetalousselvityksessä mallinnettiin kaikki arvoketjut.

Arvonlisävero on kuluttajan maksettavaksi tarkoitettu välillinen kulutusvero. Ostaessaan arvonlisäverollisen tavaran tai palvelun, kuluttaja maksaa myyjäyritykselle tuotteen verottoman hinnan lisäksi arvonlisäveron osuuden. Myyjäyritys puolestaan tilittää arvonlisäveron edelleen valtiolle. Myös yritysten ostamien tavaroiden ja palvelujen hintoihin sisältyy arvonlisäveroa. Koska arvonlisävero on tuotteen loppukäyttäjän eli kuluttajan maksettavaksi tarkoitettu vero, yritykset saavat vähentää ostoihinsa sisältyneen arvonlisäveron myynnistä tilitettävästä arvonlisäverosta. Ostovähennysoikeus toteutetaan käytännössä siten, että myyjä tilittää verottajalle verokauden myynnistä määräytyvän veron ja saman verokauden ostoihin sisältyneen arvonlisäveron erotuksen.

Selvityksessä on huomioitu pitkäaikaisen tilastollisen seurannan kautta saadut vuorovaikutussuhteet. Tässä selvityksessä laskettiin ne arvoketjut, joita kaivostoiminnassa syntyy. Arvoketjuihin kuuluu muun muassa matkailu ja alkutuotanto, joiden vaikutukset löytyvät raportista.

Lisäksi Valtioneuvoston kanslian teettämän tutkimuksen mukaan vuodelta 2020 Kainuun ja Lapin matkailijamäärien kehityksessä ei ole havaittavissa selkeää korrelaatiota kaivostoiminnan kehityksen kanssa. Matkailijamäärien perusteella esimerkiksi uusien kaivosten avaaminen ei ole vaikuttanut negatiivisesti luontomatkailuun.

Vastaamme mielellämme aluetalousselvitykseen ja kaivoshankkeeseen liittyviin kysymyksiin. Hannukaisen aluetalousselvityksen raportti on julkinen ja se löytyy tästä.