Generic filters
Exact matches only
Julkaistu: 30 lokakuun, 2020

Hannukainen Mining jätti tänään Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle ympäristö- ja vesitalouslupahakemuksen täydennyksen, jossa on mukana toiminnan aikaisten vesistövaikutusten arviointi ja päivitetty jätehuoltosuunnitelma, joka sisältää myös sulkemissuunnitelman.

– Kaunis Ironin ja Hannukainen Miningin yhteisvaikutusten arviointia on tarkasteltu ajantasaisilla luvuilla. Kun Hannukaisen käsitellyt purkuvedet sekoittuvat, pitoisuusmuutokset jäävät pieniksi.  Kaivosten yhtäaikaisilla vaikutuksilla ei arvioida olevan haittaa Tornion-Muonionjoen kemialliseen eikä ekologiseen tilaan, Hannukainen Miningin hankejohtaja Jaana Koivumaa kertoo.

Arvioinnissa esiintyy eroja eri aineiden osalta. Tämä johtuu eroista kaivosten malmeissa ja tuotantoprosesseissa. Eroja ilmenee tarkasteltavissa aineissa muun muassa uraanissa ja sulfaatissa.

– Esimerkiksi Hannukaisen kaivoksen sulfaattikuormitus on arvioitu olevan korkeampi kuin Kaunis Ironilla. Sulfaattikuormitus on pääosin peräisin tuotantoprosessista ja siinä käytettävistä kemikaaleista. Eroista huolimatta yhteisvaikutukset jäävät pieniksi, Koivumaa toteaa.

Hannukainen Mining on huomioinut täydennyksessään myös typenpoiston.

– Typpikuormitus on osoittautunut haasteeksi useilla kaivoksilla, mutta sitä voidaan hallita typenpoistolla. Laskennallisesti typpikuormitusta on hyvin vaikea arvioida etukäteen. Huomioimme täydennyksessä typenpoiston, jotta kuormitus saadaan hyväksyttävälle tasolle kaikissa tilanteissa.

Hannukaisen kaivoksen toiminnan aikaisten vaikutusten ei arvioida heikentävän vastaanottavien vesistöjen ekologista tilaa.

Sulkemisen jälkeisten vesistövaikutusten arviointi käynnissä

Sulkemisen jälkeisiä vaikutusmallinnuksia on tehty vuonna 2013, mutta ne ovat puutteellisia eivätkä vastaa nykyisiä suunnitelmia. Esimerkiksi ekologisten vaikutusten arviointia ei ole tuolloin tehty.

Hannukaisen kaivoksen sulkemisen jälkeisiä vesistö- ja pohjavesivaikutuksia arvioidaan parhaillaan.

Hannukaisen kaivossuunnitelmissa on tullut muutoksia muun muassa peiterakenteisiin. Näiden toimenpiteiden kokonaisvaltainen vaikutusten tarkastelu ympäristövaikutuksiin on käynnissä.

– Pyrimme suunnittelemaan sulkemisen siten, että kaivoksen jälkeinen alueen käyttö muihin toimintoihin, kuten matkailuun olisi mahdollista, Koivumaa lisää.