Tärinä

Koelouhinnan aikana rakennuksissa ei havaittu tärinää

Tärinää mitattiin räjäytysten aikana jatkuvatoimisesti viidessä mittauspisteessä. Mittaukset tehtiin 3D-tärinämittareilla. Mittarit asennettiin asuinrakennusten perustukseen.

Tärinätulokset vaihtelivat 2,0 ja 12 mm/s välillä. Äänidatan perusteella tärinä syntyi mittauspisteen läheisyydessä normaaleista asumiseen ja elämiseen liittyvistä toiminnoista.

Räjäytysten aikana tärinä oli alle 2 mm/s kaikissa mittauspisteissä. Ensimmäinen räjäytys tehtiin koelouhoksella VE2, minkä etäisyys mittauspisteestä MP2 oli 690 metriä ja mittauspisteestä MP12 1800 metriä. Muut räjäytykset tehtiin koelouhoksella VE3, minkä etäisyys mittauspisteestä MP2 oli 830 metriä ja mittauspisteeltä MP12 1600 metriä.

Rakennuksissa ei havaittu räjäytysten aiheuttamaa tärinää.

Katso tästä video koelouhinnan yhteydessä tehdystä räjäytyksestä:

Jätä oma kysymyksesi.