Generic filters
Exact matches only
Julkaistu: 1 huhtikuun, 2020

Hannukaisen ja Rautuvaaran kaivoshankkeen ympäristö- ja vesitalouslupahakemusta täydennetään. Uuteen täydennykseen tarkennetaan vesienkäsittelyprosessia. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on asettanut hakemuksen täydennykselle määräpäivän 30.6.2020.

Täydennykseen tarkennetaan vesienkäsittelyprosessin lisäksi vesienhallintasuunnitelmia. Tarkennetut vesienkäsittelysuunnitelmat vaikuttavat moneen asiaan, ja tästä syystä sekä kuormituslaskelmat että vaikutukset vedenlaatuun ja eliöstöön päivitetään.

”Hannukaisen kaivoshankkeen ympäristö- ja vesitalouslupahakemuksen täydennyksen aikataulu on pidentynyt, koska olemme halunneet edelleen parantaa vesienkäsittelyä, pienentää kuormituksia ja päivittää vaikutusarviointeja Muonionjoessa”, selventää hankejohtaja Jaana Koivumaa.

”Aikataulun muutoksen myötä pystymme paremmin ottamaan huomioon myös Kaunis Ironin tekemät tarkennukset vaikutusarviointeihin ja sitä myöten saadaan yhteisvaikutukset Muoninonjoessa päivitettyä”, Koivumaa lisää.